Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Зміст наукового збірника №3 (50), 2017 рік

Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем
Лещенко І.Ч.
Система математичних моделей дослідження перспектив функціонування і розвитку газової галузі в сучасних умовах
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2017, 3(50):5-14

Наукові основи формування та оптимізація паливно-енергетичних балансів
Майстренко Н.Ю.
Удосконалена чотирьохрівнева методика прогнозування рівнів енергоспоживання з урахуванням структурних зрушень в економіці
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2017, 3(50):15-22

Системний аналіз енергозберігаючих технологій та оптимізація енергоємних виробництв
Білодід В.Д.
Повні енергетичні витрати на електроенергію, що виробляється енергетичними об’єктами
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2017, 3(50):23-32

Оптимізація розвитку та управління функціонуванням енергетичних систем
Перов М.О., Макаров В.М., Макортецький М.М., Новицький І.Ю.
Прогнозування ефективності роботи вугільних шахт України
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2017, 3(50):33-40
Дешко В.І., Замулко А.І., Карпенко Д.С.
Оцінка ефективності функціонування локального ринку теплової енергії
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2017, 3(50):41-49

Підвищення ефективності виробництва та використання енергетичних ресурсів
Дерій В.О.
Можливості впровадження електричних теплогенераторів в системах централізованого теплопостачання України
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2017, 3(50):50-59

Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
Кєсова Л.О., Кравчук Г.В.
Підвищення економічних та екологічних показників електростанцій шляхом утилізації золошлакових відходів котлів
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2017, 3(50):60-67
Дубровський В.В.
Високоефективна теплообмінна поверхня для плівкових процесів
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2017, 3(50):68-73