Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Зміст наукового збірника №4 (43), 2015 рік

Наукові основи формування та оптимізація паливно-енергетичних балансів
Маляренко О.Є., Майстренко Н.Ю., Куц Г.О.
Прогнозування потреби економіки в енергетичних ресурсах з урахуванням попиту на енергоємні експортно-орієнтовані види продукції
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2015, 4(43):5-13

Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем
Кулик М.М., Дрьомін І.В.
Узагальнена математична модель та характеристики адаптивних систем автоматичного регулювання частоти і потужності
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2015, 4(43):14-23
Каплін М.І., Білан Т.Р.
Економіко-математична модель паливозабезпечення теплової енергетики із врахуванням заміни штатного палива та обмежень на викиди
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2015, 4(43):24-30

Оптимізація розвитку та управління функціонуванням енергетичних систем
Шульженко С.В., Радченко О.Л.
Розвиток відновлюваної енергетики з використанням акумуляційних технологій
Мова: англійська, українська
Probl. zagal'n. energ. 2015, 4(43):31-43

Підвищення ефективності виробництва та використання енергетичних ресурсів
Макаров В.М.
Методичні підходи до вибору видобувного обладнання при проведенні модернізації шахти
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2015, 4(43):44-51

Наукові основи енергозбереження та енергозберігаючої політики
Розен В.П., Соколовська І.С., Іншеков Є.М., Стоянова І.І.
Удосконалення механізму впровадження директиви 2012/27/EU про енергоефективність шляхом адаптації міжнародних стандартів з енергоменеджменту на національному рівні
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2015, 4(43):52-57

Короткі повідомлення
Молочко Ф.І.
Про сутність вихрового ефекту Ранка–Хільша
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2015, 4(43):58-60