Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Зміст наукового збірника №3 (38), 2014 рік

Прогнозування, системний аналіз та оптимізація структурного розвитку енергетики
Перов М.О., Каплін М.І., Макаров В.М., Білан Т.Р.
Напрями ефективного розвитку вугільної промисловості з урахуванням вимог енергетичної безпеки
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2014, 3(38):5-14
Костіков А.О.
Математичне моделювання та параметрична ідентифікація теплових процесів з урахуванням апріорної інформації про джерела генерації теплоти
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2014, 3(38):15-21

Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
Дрьомін І.В.
Математичне моделювання процесів автоматичного регулювання частоти і потужності в ОЕС з розосередженими ВЕС і генераторами-регуляторами
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2014, 3(38):22-28

Наукові основи енергозбереження та енергозберігаючої політики
Шульженко С.В., Денисов В.А.
Конкурентоспроможність паливних елементів відносно традиційних технологій виробництва електричної та теплової енергії
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2014, 3(38):29-35
Ковалко О.М., Євтухова Т.О., Чуприна Л.В.
Порівняльний аналіз показників енергетичної ефективності виробництва біодизельного палива з насіння ріпаку
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2014, 3(38):36-42

Побудова, організація та функціонування енергетичних ринків
Костюковський Б.А., Лещенко І.Ч.
Проблеми реалізації положень закону «Про засади функціонування ринку електричної енергії в Україні»
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2014, 3(38):43-49

Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
Дубровський В.В., Підвисоцький О.М., Гришук М.С., Неділько А.П.
Тепловіддача на профільованих поверхнях промислових плівкових градирень
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2014, 3(38):50-56
Шрайбер О.А., Антонець І.В.
Моделювання процесу видалення золи із газу в скрубері Вентурі з урахуванням турбулентних пульсацій швидкості частинок
Мова: англійська
Probl. zagal'n. energ. 2014, 3(38):57-61