Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Зміст наукового збірника №2 (37), 2014 рік

Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
Кулик М.М.
Методи узгодження прогнозних рішень
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2014, 2(37):5-12
Костюковський Б.А., Шульженко С.В.
Доцільні напрями удосконалення системи стимулювання впровадження відновлюваних джерел виробництва електроенергії в умовах України
Мова: англійська
Probl. zagal'n. energ. 2014, 2(37):13-17

Наукові основи енергозбереження та енергозберігаючої політики
Стогній О.В., Каплін М.І., Макаров В.М., Білан Т.Р.
Можливості заміщення природного газу вугіллям власного видобутку
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2014, 2(37):18-26
Станиціна В.В.
Аналіз чинників, що впливають на енергоспоживання у хімічній промисловості при виробництві добрив
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2014, 2(37):27-34

Наукові основи формування та оптимізація паливно-енергетичних балансів
Майстренко Н.Ю., Сизоненко В.П.
Вплив заміни класифікатора видів економічної діяльності на розрахунки рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2014, 2(37):35-45

Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
Дубовський С.В., Твердохліб О.С.
Термодинамічний аналіз систем комбінованого виробництва теплоти та холоду
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2014, 2(37):46-51
Дерій В.О.
Технічні та інституційні фактори впровадження споживачів-регуляторів в системах централізованого теплопостачання
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2014, 2(37):52-58
Федінчик І.В.
Числове дослідження особливостей мокрої очистки газів у скрубері Вентурі
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2014, 2(37):59-64