Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Зміст наукового збірника №1 (36), 2014 рік

Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
Шульженко С.В.
Використання траєкторій змін вхідних даних у детерміновано-стохастичних моделях життєвого циклу
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2014, 1(36):5-9
Спітковський А.І., Нечаєва Т.П.
Реалізація стохастичних моделей життєвого циклу об’єктів енергокомплексу на прикладі шахт з видобування енергетичного вугілля
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2014, 1(36):10-18

Наукові основи енергозбереження та енергозберігаючої політики
Яценко В.П., Шрайбер О.А.
Використання теплоти відпрацьованих газів промислових печей методом термохімічної регенерації
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2014, 1(36):19-23

Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем
Стогній О.В., Каплін М.І., Макаров В.М., Білан Т.Р.
Математична модель розвитку вугільної промисловості України в умовах міжнародної конкуренції
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2014, 1(36):24-32
Дрьомін І.В.
Математичне моделювання та аналіз впливу моменту інерції частин ВЕС, що обертаються, на процес регулювання частоти
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2014, 1(36):33-38

Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
Кулик М.М., Білодід В.Д.
Режими експлуатації та досяжні обсяги використання теплових насосів на ТЕЦ в ОЕС України
Мова: англійська
Probl. zagal'n. energ. 2014, 1(36):39-45
Дубовський С.В., Твердохліб О.С.
Удосконалений метод оцінки технологій комбінованого виробництва електричної енергії і теплоти за середньою вартістю життєвого циклу
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2014, 1(36):46-54
Дубровський В.В., Підвисоцький О.М.
Теплообмін у плівкових градирнях з профільованою поверхнею зрошувачів в умовах поздовжнього та перехресного напрямку повітряного потоку
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2014, 1(36):55-60