Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Зміст наукового збірника №4 (31), 2012 рік

Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
Дрьомін І.В.
Моделювання міжсистемних перетоків потужності при автоматичному регулюванні частоти
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2012, 4(31):5-11
Дубовський С.В., Ленчевський Є.А.
Розроблення нової комплексної системи автоматичного управління електричним навантаженням ОЕС України на основі електротермічних споживачів-регуляторів
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2012, 4(31):12-20
Костюковський Б.А., Лещенко І.Ч., Спітковський А.І., Іваненко Н.П.
Теоретичні засади аналізу ефективності моделей регулювання діяльності в електроенергетиці та оцінка наслідків впровадження ринкових моделей в Україні
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2012, 4(31):21-28

Наукові основи формування та оптимізація паливно-енергетичних балансів
Білодід В.Д., Куц Г.О.
Аналіз стану системи теплопостачання України та теплогенеруючих джерел за 2007-2010 роки
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2012, 4(31):29-37

Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем
Стогній О.В., Каплін М.І., Білан Т.Р.
Методи та засоби врахування факторів енергетичної безпеки в економіко-математичній моделі паливозабезпечення країни
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2012, 4(31):38-45

Наукові основи енергозбереження та енергозберігаючої політики
Макаров В.М., Перов М.О.
Потенціал енергозбереження при видобутку і переробці вугілля
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2012, 4(31):46-53

Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
Яценко В.П.
Визначення оптимальних режимів процесу електростатичного золоочищення
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2012, 4(31):54-59