Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Зміст наукового збірника №3 (30), 2012 рік

Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
Дубовський С.В.
Підвищення робочого ресурсу ТЕС з використанням системних електротеплових споживачів-регуляторів
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2012, 3(30):5-11
Білодід В.Д.
Оцінювання ефективності енергетичних технологій за методологією визначення повних енергетичних витрат
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2012, 3(30):12-18

Наукові основи формування та оптимізація паливно-енергетичних балансів
Сас Д.П.
Детерміновано-стохастична модель прогнозування потреби в енергоресурсах дорожнього транспорту України та рівнів викидів парникових газів в атмосферу
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2012, 3(30):19-25

Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
Дубровський В.В., Підвисоцький О.М.
Вплив відносної швидкості води та повітря на їх теплообмін при течії плівки по профільованій поверхні
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2012, 3(30):26-29

Підвищення ефективності виробництва та використання енергетичних ресурсів
Стогній О.В., Каплін М.І., Білан Т.Р.
Особливості моделі виробничого типу системи паливозабезпечення для розрахунку перспективних обсягів заміщення видів палива в економіці країни
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2012, 3(30):30-36
Перов М.О., Макаров В.М., Новицький І.Ю., Жуков О.П.
Перспективи розширення паливної бази при використані водовугільного палива в енергетичному секторі України
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2012, 3(30):37-44

Наукові основи енергозбереження та енергозберігаючої політики
Денисов В.А., Іваненко Н.П., Чуприна Л.В.
Оцінки собівартості та можливих обсягів виробництва електроенергії сонячними електростанціями в Україні
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2012, 3(30):45-52