Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)

Зміст журналів

2018 рік
2017 рік
2016 рік
2015 рік
2014 рік
2013 рік
2012 рік
2011 рік
2010 рік
2009 рік
2008 рік
2007 рік
2006 рік
2005 рік
2004 рік
2003 рік
2002 рік
2001 рік
2000 рік
1999 рік


Зміст наукового збірника №3 (30), 2012 рік

Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
Дубовський С.В.
Підвищення робочого ресурсу ТЕС з використанням системних електротеплових споживачів-регуляторів
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2012, 3(30):5-11
Білодід В.Д.
Оцінювання ефективності енергетичних технологій за методологією визначення повних енергетичних витрат
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2012, 3(30):12-18

Наукові основи формування та оптимізація паливно-енергетичних балансів
Сас Д.П.
Детерміновано-стохастична модель прогнозування потреби в енергоресурсах дорожнього транспорту України та рівнів викидів парникових газів в атмосферу
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2012, 3(30):19-25

Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
Дубровський В.В., Підвисоцький О.М.
Вплив відносної швидкості води та повітря на їх теплообмін при течії плівки по профільованій поверхні
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2012, 3(30):26-29

Підвищення ефективності виробництва та використання енергетичних ресурсів
Стогній О.В., Каплін М.І., Білан Т.Р.
Особливості моделі виробничого типу системи паливозабезпечення для розрахунку перспективних обсягів заміщення видів палива в економіці країни
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2012, 3(30):30-36
Перов М.О., Макаров В.М., Новицький І.Ю., Жуков О.П.
Перспективи розширення паливної бази при використані водовугільного палива в енергетичному секторі України
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2012, 3(30):37-44

Наукові основи енергозбереження та енергозберігаючої політики
Денисов В.А., Іваненко Н.П., Чуприна Л.В.
Оцінки собівартості та можливих обсягів виробництва електроенергії сонячними електростанціями в Україні
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2012, 3(30):45-52