Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)

Зміст журналів

2018 рік
2017 рік
2016 рік
2015 рік
2014 рік
2013 рік
2012 рік
2011 рік
2010 рік
2009 рік
2008 рік
2007 рік
2006 рік
2005 рік
2004 рік
2003 рік
2002 рік
2001 рік
2000 рік
1999 рік


Зміст наукового збірника №2 (29), 2012 рік

Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
Нікітін Є.Є.
Концептуальні питання з модернізації теплозабезпечення населених пунктів України
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2012, 2(29):5-11

Наукові основи формування та оптимізація паливно-енергетичних балансів
Маляренко О.Є., Євтухова Т.О.
Урахування цінового фактора при прогнозуванні споживання вуглеводнів на короткострокову перспективу в умовах глобалізації
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2012, 2(29):12-19

Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем
Дрьомін І.В.
Урахування нелінійних технологічних обмежень під час моделювання перехідних процесів в енергосистемі з АРЧП
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2012, 2(29):20-26
Стогній О.В., Макортецький М.М.
Математична модель оптимізації впровадження передової техніки у вуглевидобувній галузі України
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2012, 2(29):27-34
Підвисоцький О.М., Дубровський В.В., Шрайбер О.А.
Узагальнення дослідних даних щодо ефективності уловлювання частинок золи краплями стосовно процесу мокрої очистки димових газів
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2012, 2(29):35-40

Наукові основи енергозбереження та енергозберігаючої політики
Денисов В.А.
Визначення доцільних обсягів використання енергозберігаючих технологій в житлово-комунальному господарстві
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2012, 2(29):41-50

Екологічні аспекти енергетики та захист довкілля
Нечаєва Т.П., Спітковський А.І.
Оцінка можливості та обсягів впровадження заходів для забезпечення виконання гармонізованих нормативів викидів забруднювачів у повітря в ОЕС України
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2012, 2(29):51-57

Наукові основи та інформаційні засоби прогнозування науково-технічного прогресу в енергетиці
Перов М.О., Макаров В.М., Новицький І.Ю., Жуков О.П.
Перспективи підземної газифікації вугілля при відпрацюванні його залишкових запасів на шахтах України
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2012, 2(29):58-64