Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Зміст наукового збірника №2 (29), 2012 рік

Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
Нікітін Є.Є.
Концептуальні питання з модернізації теплозабезпечення населених пунктів України
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2012, 2(29):5-11

Наукові основи формування та оптимізація паливно-енергетичних балансів
Маляренко О.Є., Євтухова Т.О.
Урахування цінового фактора при прогнозуванні споживання вуглеводнів на короткострокову перспективу в умовах глобалізації
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2012, 2(29):12-19

Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем
Дрьомін І.В.
Урахування нелінійних технологічних обмежень під час моделювання перехідних процесів в енергосистемі з АРЧП
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2012, 2(29):20-26
Стогній О.В., Макортецький М.М.
Математична модель оптимізації впровадження передової техніки у вуглевидобувній галузі України
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2012, 2(29):27-34
Підвисоцький О.М., Дубровський В.В., Шрайбер О.А.
Узагальнення дослідних даних щодо ефективності уловлювання частинок золи краплями стосовно процесу мокрої очистки димових газів
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2012, 2(29):35-40

Наукові основи енергозбереження та енергозберігаючої політики
Денисов В.А.
Визначення доцільних обсягів використання енергозберігаючих технологій в житлово-комунальному господарстві
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2012, 2(29):41-50

Екологічні аспекти енергетики та захист довкілля
Нечаєва Т.П., Спітковський А.І.
Оцінка можливості та обсягів впровадження заходів для забезпечення виконання гармонізованих нормативів викидів забруднювачів у повітря в ОЕС України
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2012, 2(29):51-57

Наукові основи та інформаційні засоби прогнозування науково-технічного прогресу в енергетиці
Перов М.О., Макаров В.М., Новицький І.Ю., Жуков О.П.
Перспективи підземної газифікації вугілля при відпрацюванні його залишкових запасів на шахтах України
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2012, 2(29):58-64