Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Зміст наукового збірника №2 (18), 2008 рік

Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
Дубовський С.В.
Сучасні проблеми i перспективи розвитку теплової енергетики
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 2(18):7-15
Шульженко С.В.
Особливості розрахунку вартісних показників у задачах прогнозування розвитку електроенергетич них систем за ринкових умов їх функціонування
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 2(18):16-20
Костюковський Б.А., Максимець О.О., Спітковський А.І., Сас Д.П., Парасюк М.В.
Формування узгоджених прогнозів розвитку економіки та енергетики з використанням оптимізаційних моделей
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 2(18):21-23
Костюковський Б.А., Лещенко І.Ч.
Прогнозування розвитку газової промисловості в умовах ринкових та екологічних обмежень
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 2(18):24-28
Григор'єв Р.В.
Перспективні напрями використання інтелектуальних мереж локальної енергетики
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 2(18):29-31

Підвищення ефективності виробництва та використання енергетичних ресурсів
Дубровський В.В., Підвисоцький О.М., Шрайбер О.А.
Теплообмін із повітрям плівки рідини, що стікає пласкою поверхнею зі сферичними заглибленнями
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 2(18):32-33
Білодід В.Д., Тарасенко П.В.
Деякі розрахунки щодо енергетичної ефективності біопалив
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 2(18):34-39
Білодід В.Д., Таранець К.В.
Мала енергетика та її значення в регіональних системах майбутнього
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 2(18):40-47
Соколовська І.С.
Оцінювання ефективності розроблення і впровадження стандартів у сфері енергетики
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 2(18):48-53

Екологічні аспекти енергетики та захист довкілля
Нечаєва Т.П., Шульженко С.В., Сас Д.П., Парасюк М.В.
Фактори екологічного впливу електроенергетичних об'єктів на довкілля
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 2(18):54-60

Короткі повідомлення
Кулик М.М., Костюковський Б.А.
Зауваження та пропозиції до Другого національного повідомлення України з питань зміни клімату
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 2(18):61-65
Маляренко О.Є.
Про методологію розробки програм енергоефективності та енергозбереження і недоліки при їх створенні
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 2(18):66-72