Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)

Зміст журналів

2018 рік
2017 рік
2016 рік
2015 рік
2014 рік
2013 рік
2012 рік
2011 рік
2010 рік
2009 рік
2008 рік
2007 рік
2006 рік
2005 рік
2004 рік
2003 рік
2002 рік
2001 рік
2000 рік
1999 рік


Зміст наукового збірника №2 (18), 2008 рік

Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
Дубовський С.В.
Сучасні проблеми i перспективи розвитку теплової енергетики
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 2(18):7-15
Шульженко С.В.
Особливості розрахунку вартісних показників у задачах прогнозування розвитку електроенергетич них систем за ринкових умов їх функціонування
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 2(18):16-20
Костюковський Б.А., Максимець О.О., Спітковський А.І., Сас Д.П., Парасюк М.В.
Формування узгоджених прогнозів розвитку економіки та енергетики з використанням оптимізаційних моделей
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 2(18):21-23
Костюковський Б.А., Лещенко І.Ч.
Прогнозування розвитку газової промисловості в умовах ринкових та екологічних обмежень
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 2(18):24-28
Григор'єв Р.В.
Перспективні напрями використання інтелектуальних мереж локальної енергетики
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 2(18):29-31

Підвищення ефективності виробництва та використання енергетичних ресурсів
Дубровський В.В., Підвисоцький О.М., Шрайбер О.А.
Теплообмін із повітрям плівки рідини, що стікає пласкою поверхнею зі сферичними заглибленнями
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 2(18):32-33
Білодід В.Д., Тарасенко П.В.
Деякі розрахунки щодо енергетичної ефективності біопалив
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 2(18):34-39
Білодід В.Д., Таранець К.В.
Мала енергетика та її значення в регіональних системах майбутнього
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 2(18):40-47
Соколовська І.С.
Оцінювання ефективності розроблення і впровадження стандартів у сфері енергетики
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 2(18):48-53

Екологічні аспекти енергетики та захист довкілля
Нечаєва Т.П., Шульженко С.В., Сас Д.П., Парасюк М.В.
Фактори екологічного впливу електроенергетичних об'єктів на довкілля
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 2(18):54-60

Короткі повідомлення
Кулик М.М., Костюковський Б.А.
Зауваження та пропозиції до Другого національного повідомлення України з питань зміни клімату
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 2(18):61-65
Маляренко О.Є.
Про методологію розробки програм енергоефективності та енергозбереження і недоліки при їх створенні
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 2(18):66-72