Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Зміст наукового збірника №1 (17), 2008 рік

Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
Шрайбер О.А., Редькін В.Б.
Сучасні та перспективні технології видобування вугілля
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 1(17):7-13
Ленчевський Є.А.
Нові методи управління на основі систем контролю фазових кутів напруг у головних вузлах енергосистеми
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 1(17):14-20
Новосельцев О.В., Каплін М.І.
Загальні риси та специфічні відмінності паливно-енергетичних балансів країн Європи та України в розрізі інтеграційних тенденцій в європейській енергетиці
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 1(17):21-23
Ковецький В.М., Ковецька Ю.Ю.
Газотурбінні двигуни в енергетиці: досягнення, особливості, можливості
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 1(17):24-30
Євтухова Т.О., Симборський А.І.
Сучасний стан комунальної енергетики України
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 1(17):31-36

Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
Шрайбер О.А., Яценко В.П.
Моделювання абразивного зношування конвективних теплообмінних поверхонь котла
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 1(17):37-40
Дубровський В.В., Підвисоцький О.М.
Дослідження гідравлічних характеристик відцентрових форсунок градирень і шляхи їх покращання
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 1(17):41-45
Бабін М.Є., Дубовський С.В., Коберник В.С., Рейсіг В.А.
Емісія оксидів азоту в теплоенергетичних установках
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 1(17):46-49
Махотіло К.В.
Оцінка можливості створення теплоакумуляційної установки на базі мазутних баків ТЕЦ
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 1(17):50-60

Підвищення ефективності виробництва та використання енергетичних ресурсів
Левчук А.П., Боцула Д.О., Загурський В.Г., Левчук Ю.А.
Оптимізація роботи системи центрального теплопостачання як рішення нелінійної' мережевої транспортної задачі
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 1(17):61-65
Ковецький В.М.
Енергетична ефективність технологій парогазотурбінних установок
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 1(17):66-72
Дрьомін В.П., Костенко Г.П., Згуровець О.В.
Аналіз витрат палива блоками ТЕС та можливостей їх економії при регулюванні електроспоживання
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 1(17):73-77
Макаров В.М.
Аналіз стану засмічення вугілля в процесі його видобування
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 1(17):78-82

Короткі повідомлення
Кулик М.М., Костюковський Б.А., Шульженко С.В., Кобрін П.П.
Аналіз та оцінка наслідків прийняття законодавчих актів України щодо пільгових умов виробництва електричної енергії
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 1(17):83-86