Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Зміст наукового збірника №2 (11), 2004 рік

Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
Гнідий М.В., Агеєва Т.П.
Вплив структурних зрушень в економіці України на ефективність використання енергоресурсів
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2004, 2(11):7-13
Симборський А.І.
Сучасний стан і перспективи використання біотехнологій для виробництва електричної та теплової енергії в Україні
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2004, 2(11):14-21
Соколовська І.С.
Класифікація та ранжирування напрямів стандартизації в галузі електроенергетики
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2004, 2(11):22-28
Ляшенко О.Ф., Перов М.О.
Нормативна база, сучасний стан та заходи з покращання якості українського вугілля
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2004, 2(11):29-32
Шульженко С.В., Костюковський Б.А., Біленко М.С., Нечаєва Т.П.
Аналіз доцільності використання різних механізмів державної підтримки розвитку вітроенергетики в умовах України
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2004, 2(11):33-38
Євтухова Т.О.
Концептуальні засади створення муніципальної системи економічного стимулювання енергозбереження
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2004, 2(11):39-44

Підвищення ефективності виробництва та використання енергетичних ресурсів
Лещенко І.Ч.
Логіко-математична модель газотранспортної системи з урахуванням фактичного технічного стану основного обладнання
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2004, 2(11):45-52
Куц Г.О., Галиновський Є.І., Мельник В.І.
Методичні положення щодо визначення теплоти згоряння палива та перерахунку електро- і теплоенергії з натуральних одиниць на умовне паливо
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2004, 2(11):53-59
Куц Г.О., Галиновський Є.І., Мельник В.І.
Калорійні еквіваленти для перерахунку різних видів палива з натуральних одиниць на умовні
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2004, 2(11):60-64
Чепурний М.М., Бужинський В.В., Рейсіг В.А.
Показники роботи газопарових установок бінарного типу
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2004, 2(11):65-67

Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
Левчук А.П.
Підвищення точності визначення технологічних втрат електроенергії в лінії розподільчої мережі при апроксимації навантажень за нормальним законом розподілення
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2004, 2(11):68-72
Макаров В.М.
Аналіз стану механізованої відробки крутих і крутопохилих пластів на шахтах України
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2004, 2(11):73-76
Бодачівська Л.Ю., Поп Г.С., Бейко І.В.
Оптимізація технологічних систем глушіння свердловин в умовах низьких пластових тисків
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2004, 2(11):77-82