Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)

Зміст журналів

2018 рік
2017 рік
2016 рік
2015 рік
2014 рік
2013 рік
2012 рік
2011 рік
2010 рік
2009 рік
2008 рік
2007 рік
2006 рік
2005 рік
2004 рік
2003 рік
2002 рік
2001 рік
2000 рік
1999 рік


Зміст наукового збірника №2 (11), 2004 рік

Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
Гнідий М.В., Агеєва Т.П.
Вплив структурних зрушень в економіці України на ефективність використання енергоресурсів
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2004, 2(11):7-13
Симборський А.І.
Сучасний стан і перспективи використання біотехнологій для виробництва електричної та теплової енергії в Україні
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2004, 2(11):14-21
Соколовська І.С.
Класифікація та ранжирування напрямів стандартизації в галузі електроенергетики
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2004, 2(11):22-28
Ляшенко О.Ф., Перов М.О.
Нормативна база, сучасний стан та заходи з покращання якості українського вугілля
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2004, 2(11):29-32
Шульженко С.В., Костюковський Б.А., Біленко М.С., Нечаєва Т.П.
Аналіз доцільності використання різних механізмів державної підтримки розвитку вітроенергетики в умовах України
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2004, 2(11):33-38
Євтухова Т.О.
Концептуальні засади створення муніципальної системи економічного стимулювання енергозбереження
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2004, 2(11):39-44

Підвищення ефективності виробництва та використання енергетичних ресурсів
Лещенко І.Ч.
Логіко-математична модель газотранспортної системи з урахуванням фактичного технічного стану основного обладнання
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2004, 2(11):45-52
Куц Г.О., Галиновський Є.І., Мельник В.І.
Методичні положення щодо визначення теплоти згоряння палива та перерахунку електро- і теплоенергії з натуральних одиниць на умовне паливо
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2004, 2(11):53-59
Куц Г.О., Галиновський Є.І., Мельник В.І.
Калорійні еквіваленти для перерахунку різних видів палива з натуральних одиниць на умовні
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2004, 2(11):60-64
Чепурний М.М., Бужинський В.В., Рейсіг В.А.
Показники роботи газопарових установок бінарного типу
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2004, 2(11):65-67

Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
Левчук А.П.
Підвищення точності визначення технологічних втрат електроенергії в лінії розподільчої мережі при апроксимації навантажень за нормальним законом розподілення
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2004, 2(11):68-72
Макаров В.М.
Аналіз стану механізованої відробки крутих і крутопохилих пластів на шахтах України
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2004, 2(11):73-76
Бодачівська Л.Ю., Поп Г.С., Бейко І.В.
Оптимізація технологічних систем глушіння свердловин в умовах низьких пластових тисків
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2004, 2(11):77-82