Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Зміст наукового збірника №1 (8), 2003 рік

Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
Ляшенко О.Ф.
Сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку вугільної промисловості України
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2003, 1(8):7-11
Рублевський М.Т., Макортецький М.М., Новицький І.Ю.
Оптимізація приросту виробничих потужностей залежно від капітальних вкладень у перспективні діючі вугільні шахти
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2003, 1(8):12-13
Віхорєв Ю.О.
Перспективні економічні ГЕС-ГАЕС комплексного призначення
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2003, 1(8):14-17
Сафонов В.А., Кучинський В.К., Гавриш В.М.
Можливі проблеми зняття з експлуатації АЕС України
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2003, 1(8):18-20
Зубіташвілі Д.В.
Стан і перспективи розвитку електроенергетики Грузії
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2003, 1(8):21-24
Бикова Є.В., Кіорсак М.В., Постолатій В.М.
Розвиток генеруючих потужностей у Молдавській енергетичній системі на базі використання парогазових установок
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2003, 1(8):25-32

Підвищення ефективності виробництва та використання енергетичних ресурсів
Лещенко І.Ч.
Сучасний стан, проблеми й перспективи розробки та впровадження комп'ютерних комплексів для підтримки диспетчерського управління трубопровідним транспортом газу
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2003, 1(8):33-39
Новосельцев О.В., Євтухова Т.О.
Механізм економічного стимулювання енергозбереження на підприємствах комунальної власності
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2003, 1(8):40-47
Нікітін Є.Є., Куркін С.І.
Методика і програмне забезпечення для оцінки прогнозованої економії теплової енергії за рахунок регулювання теплоспоживання будівель
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2003, 1(8):48-53
Макаров В.М., Гріффен О.Л., Карпенко О.В.
Зниження енергоємності процесу екскавації роторним екскаватором
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2003, 1(8):54-57
Коменда Т.І.
Споживачі-регулятори як основний технічний засіб оптимізації графіка електричного навантаження
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2003, 1(8):58-62
Дрьомін В.П., Абрамов В.А., Якутіна І.Б.
Обстеження споживачів для оцінки потенціала навантаження, що оперативно регулюється
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2003, 1(8):63-69

Надійність експлуатації та безпека функціонування енергетичних об'єктів і систем
Бикова Є.В.
Методичний підхід до розрахунку порогових значень індикаторів для аналізу енергетичної безпеки на прикладі Молдавської енергосистеми
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2003, 1(8):70-74