Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Зміст наукового збірника №2 (7), 2002 рік

Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
Кулик М.М., Добровольський В.К., Голованов І.М.
Модель рівноважних цін європейського ринку енергоресурсів
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2002, 2(7):7-11
Бабенко Г.О., Кібовський С.О.
Проблеми енергозабезпечення і шляхи їх вирішення в автономній Республіці Крим
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2002, 2(7):12-17
Ляшенко О.Ф.
Енергоємність валового внутрішнього продукту України: сутність, тенденції, перспективи
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2002, 2(7):18-20
Дубовський С.В., Кобрін П.П.
Прогнозування графіків електричного навантаження ОЕС України методом суперпозиції графіків річного та добового електроспоживання
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2002, 2(7):21-24
Гріффен О.Л., Макаров В.М., Перов М.О., Карпенко О.В.
Потенційні можливості використання горючих сланців в Україні
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2002, 2(7):25-28
Віхорєв Ю.О., Ільяшенко А.П.
Перспективи використання енергії водотоків технічних систем водопостачання та водовідведення
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2002, 2(7):29-33

Системний аналіз енергозберігаючих технологій та оптимізація енергоємних виробництв
Богомолець Т.В.
Аналіз енергоємності продукції хімічної промисловості України та напрямки підвищення енергоефективності в галузі
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2002, 2(7):34-37
Маляренко О.Є.
Аналіз структури та особливостей енергоспоживання у нафтопереробній промисловості України
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2002, 2(7):38-42
Новосельцев О.В.
Сучасний стан, проблемні питання та практичні механізми підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів в комунальному секторі України
Мова: англійська
Probl. zagal'n. energ. 2002, 2(7):43-47

Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
Рейсіг В.А., Чепурний М.М., Бужинський В.В.
Ефективність використання теплофікаційних газотурбінних установок
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2002, 2(7):48-50
Ковецький В.М., Ковецька Ю.Ю.
Можливості та проблеми використання вугілля і вугільного "синтез-газу" в бінарних газопаротурбінних установках
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2002, 2(7):51-56
Левчук А.П.
Апроксимація графіка навантаження розподільної мережі згідно з нормальним законом розподілення
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2002, 2(7):57-59
Озерянський А.О., Білик О.А.
Інформаційно-аналітична система "інформація-похибка" для задач розрахунку технологічних втрат електроенергії в розподільчих мережах
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2002, 2(7):60-63
Туваржієв В.К., Ленчевський Є.А., Борсук Є.П.
Принципи побудови і оцінки селективного розвантаження енергосистеми на основі багатокритеріальної моделі "ефект-втрати"
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2002, 2(7):64-68
Кобрін П.П.
Основні показники графіків електричного навантаження країн Європи
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2002, 2(7):69-70