Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Зміст наукового збірника №1 (4), 2001 рік

Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
Гольденберг І.Я., Костюковський Б.А., Біленко М.С., Костюковська Н.Л.
Моделі оцінки техніко-економічної ефективності рішень з розвитку структури генеруючих потужностей та їх використання при прогнозуванні її розвитку
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2001, 1(4):8-11
Дубовський С.В.
Вірогідність показників теплової економічності комбінованого виробництва електричної та теплової енергії
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2001, 1(4):12-16
Воробйов І.Є., Ковецький В.М.
Подовження строку служби АЕС України: необхідність, шляхи, ефективність
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2001, 1(4):17-19
Стоянова І.І., Соколовська І.С.
Загальні принципи і структура нормативно-технічного забезпечення у сфері систем енергетики
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2001, 1(4):20-23
Кобрін П.П., Крисанов Д.В.
Аналіз методів прогнозування графіків електричного навантаження об'єднаної енергосистеми та можливості їх вдосконалення
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2001, 1(4):24-29
Віхорєв Ю.О., Михайлов О.М.
Характеристика графіків навантаження електроспоживання енергооб'єднання України
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2001, 1(4):30-34

Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем
Ленчевський Є.А., Туваржієв В.К.
Новий підхід до вирішення задач управління режимами магістральних мереж об'єднаних енергетичних систем
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2001, 1(4):35-38
Каплін М.І., Загурський В.Г.
Узагальнення формули часу максимальних втрат і оцінка залежності її точності від параметрів енергоспоживання
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2001, 1(4):39-40
Озерянський А.О., Білик О.А.
Зменшення похибки визначення втрат електроенергії за наявності двох контрольованих параметрів завантаження мережі
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2001, 1(4):41-45
Степанов А.Є., Рублевський М.Т.
Моделювання процесу накопичення радіонуклідів у довкіллі
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2001, 1(4):46-48

Надійність експлуатації та безпека функціонування енергетичних об'єктів і систем
Лінецький Й.К., Щербина Є.В., Лещенко І.Ч., Вертепов А.Г.
Оперативна діагностика обладнання в системах магістрального транспорта газу
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2001, 1(4):49-53

Системний аналіз енергозберігаючих технологій та оптимізація енергоємних виробництв
Підвисоцький О.М., Дубровський В.В., Кидалюк С.Є., Довгопол М.В.
Енергоефективний пристрій для розпиляння води відцентровими форсунками низького тиску
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2001, 1(4):54-56
Яценко В.П.
Про можливість збагачення високозольного твердого палива в апараті з псевдозрідженим шаром
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2001, 1(4):57-59
Судник В.К., Мельничук Л.П., Орлов В.В.
Підвищення екологічної безпеки систем живлення транспортних енергетичних установок
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2001, 1(4):60-63

Державне регулювання енергетикою як природною монополією
Добровольський В.К., Костюк В.О.
Залежність між ціною і попитом на електроенергію за умов зонної тарифікації цін
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2001, 1(4):64-66