Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)

Зміст журналів

2018 рік
2017 рік
2016 рік
2015 рік
2014 рік
2013 рік
2012 рік
2011 рік
2010 рік
2009 рік
2008 рік
2007 рік
2006 рік
2005 рік
2004 рік
2003 рік
2002 рік
2001 рік
2000 рік
1999 рік


Зміст наукового збірника №1 (4), 2001 рік

Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
Гольденберг І.Я., Костюковський Б.А., Біленко М.С., Костюковська Н.Л.
Моделі оцінки техніко-економічної ефективності рішень з розвитку структури генеруючих потужностей та їх використання при прогнозуванні її розвитку
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2001, 1(4):8-11
Дубовський С.В.
Вірогідність показників теплової економічності комбінованого виробництва електричної та теплової енергії
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2001, 1(4):12-16
Воробйов І.Є., Ковецький В.М.
Подовження строку служби АЕС України: необхідність, шляхи, ефективність
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2001, 1(4):17-19
Стоянова І.І., Соколовська І.С.
Загальні принципи і структура нормативно-технічного забезпечення у сфері систем енергетики
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2001, 1(4):20-23
Кобрін П.П., Крисанов Д.В.
Аналіз методів прогнозування графіків електричного навантаження об'єднаної енергосистеми та можливості їх вдосконалення
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2001, 1(4):24-29
Віхорєв Ю.О., Михайлов О.М.
Характеристика графіків навантаження електроспоживання енергооб'єднання України
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2001, 1(4):30-34

Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем
Ленчевський Є.А., Туваржієв В.К.
Новий підхід до вирішення задач управління режимами магістральних мереж об'єднаних енергетичних систем
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2001, 1(4):35-38
Каплін М.І., Загурський В.Г.
Узагальнення формули часу максимальних втрат і оцінка залежності її точності від параметрів енергоспоживання
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2001, 1(4):39-40
Озерянський А.О., Білик О.А.
Зменшення похибки визначення втрат електроенергії за наявності двох контрольованих параметрів завантаження мережі
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2001, 1(4):41-45
Степанов А.Є., Рублевський М.Т.
Моделювання процесу накопичення радіонуклідів у довкіллі
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2001, 1(4):46-48

Надійність експлуатації та безпека функціонування енергетичних об'єктів і систем
Лінецький Й.К., Щербина Є.В., Лещенко І.Ч., Вертепов А.Г.
Оперативна діагностика обладнання в системах магістрального транспорта газу
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2001, 1(4):49-53

Системний аналіз енергозберігаючих технологій та оптимізація енергоємних виробництв
Підвисоцький О.М., Дубровський В.В., Кидалюк С.Є., Довгопол М.В.
Енергоефективний пристрій для розпиляння води відцентровими форсунками низького тиску
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2001, 1(4):54-56
Яценко В.П.
Про можливість збагачення високозольного твердого палива в апараті з псевдозрідженим шаром
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2001, 1(4):57-59
Судник В.К., Мельничук Л.П., Орлов В.В.
Підвищення екологічної безпеки систем живлення транспортних енергетичних установок
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2001, 1(4):60-63

Державне регулювання енергетикою як природною монополією
Добровольський В.К., Костюк В.О.
Залежність між ціною і попитом на електроенергію за умов зонної тарифікації цін
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2001, 1(4):64-66