Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Зміст наукового збірника №2 (3), 2000 рік

Надійність експлуатації та безпека функціонування енергетичних об'єктів і систем
Яценко В.П.
Моделювання гідравлічного опору висококонцентрованого дисперсного потоку
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2000, 2(3):64-67

Прогнозування, системний аналіз та оптимізація структурного розвитку енергетики
Кулик М.М., Костюковський Б.А., Шульженко С.В., Гольденберг І.Я.
Перспективи розвитку вітроенергетики в Україні
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2000, 2(3):8-15
Ковецький В.М., Підвисоцький О.М., Шрайбер О.А.
Про основні напрямки модернізації та реконструкції енергоблоків ТЕС України
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2000, 2(3):16-25
Бодня О.Л.
Модель розвитку вугільної промисловості
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2000, 2(3):26-27

Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем
Добровольський В.К.
Економіко-математична модель формально утворених цін в електроенергетиці
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2000, 2(3):28-31
Дрьомін В.П., Абрамов В.А.
Ризик збитку від обмеження електроспоживання підприємства
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2000, 2(3):32-35
Озерянський А.О., Білик О.А.
Моделювання графіків навантаження в умовах неповної вихідної інформації
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2000, 2(3):36-39
Лінецький Й.К., Лещенко І.Ч.
Моделювання та аналіз усталених режимів роботи газотранспортних систем із використанням програмно-інформаційного комплексу "Каскад"
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2000, 2(3):40-47

Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
Поляков В.М.
Енергосистеми комплексного використання низькосортного твердого палива
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2000, 2(3):48-56
Бойченко О.В., Бойченко С.В.
Методичне забезпечення наукових досліджень щодо прогнозування ефективності сорбційно-термоелектричної технології запобігання втрат палива від випаровування у складі "дихальної" арматури резервуарної ємкості
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2000, 2(3):57-59

Побудова, організація та функціонування енергетичних ринків
Стрелков М.Т.
Неокласична теорія регулювання структури ринків енергії
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2000, 2(3):60-65

Екологічні аспекти енергетики та захист довкілля
Степанов А.Є., Рублевський М.Т.
Вміст радіоактивних домішок у вугіллі, що видобувається в Україні
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2000, 2(3):66-68