Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)

Зміст журналів

2018 рік
2017 рік
2016 рік
2015 рік
2014 рік
2013 рік
2012 рік
2011 рік
2010 рік
2009 рік
2008 рік
2007 рік
2006 рік
2005 рік
2004 рік
2003 рік
2002 рік
2001 рік
2000 рік
1999 рік


Зміст наукового збірника №1 (2), 2000 рік

Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
Костюковський Б.А., Шульженко С.В., Гольденберг І.Я., Власов С.В.
Методи та засоби дослідження перспектив розвитку електроенергетики в умовах впровадження ринкових відносин
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2000, 1(2):6-13
Рабінович М.Д.
Критерії оцінки техніко-економічної ефективності систем сонячного теплопостачання і методика її розрахунку
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2000, 1(2):14-17
Кулик М.М., Лінецький Й.К., Лещенко І.Ч., Услонцев О.Б.
Рішення задач оперативного управління режимами газотранспортних систем на основі нестаціонарних моделей
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2000, 1(2):18-25
Дрьомін В.П., Абрамов В.А.
Оцінка потенціалу підприємства по вирівнюванню добового графіка електроспоживання
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2000, 1(2):26-29
Стрелков М.Т.
Неокласична теорія ідентифікації структури ринків енергії
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2000, 1(2):30-35

Підвищення ефективності виробництва та використання енергетичних ресурсів
Жовтянський В.А.
Стан виконання Комплексної державної програми енергозбереження та перспективи її послідовної реалізації
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2000, 1(2):36-41
Усік А.П., Куц Г.О.
Шляхи підвищення рівня, ефективність та перспективи використання вторинних енергетичних ресурсів в промисловості
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2000, 1(2):42-45
Рублевський М.Т., Степанов А.Є.
Аналіз ефективності використання твердого палива в енергетиці
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2000, 1(2):46-49
Підвисоцький О.М., Дубровський В.В.
Підвищення енергоефективності двигуна внутрішнього згоряння
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2000, 1(2):50-53

Надійність експлуатації та безпека функціонування енергетичних об'єктів і систем
Віхорєв Ю.О.
Про вплив перемінних режимів на надійність теплоенергетичного обладнання
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2000, 1(2):54-57
Сизоненко В.П.
До питання щодо оцінки впливу режиму експлуатації Київської ГЄС на концентрацію стронцію-90 на витоку з Київського водосховища
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2000, 1(2):58-63