Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Зміст наукового збірника №1 (2), 2000 рік

Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
Костюковський Б.А., Шульженко С.В., Гольденберг І.Я., Власов С.В.
Методи та засоби дослідження перспектив розвитку електроенергетики в умовах впровадження ринкових відносин
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2000, 1(2):6-13
Рабінович М.Д.
Критерії оцінки техніко-економічної ефективності систем сонячного теплопостачання і методика її розрахунку
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2000, 1(2):14-17
Кулик М.М., Лінецький Й.К., Лещенко І.Ч., Услонцев О.Б.
Рішення задач оперативного управління режимами газотранспортних систем на основі нестаціонарних моделей
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2000, 1(2):18-25
Дрьомін В.П., Абрамов В.А.
Оцінка потенціалу підприємства по вирівнюванню добового графіка електроспоживання
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2000, 1(2):26-29
Стрелков М.Т.
Неокласична теорія ідентифікації структури ринків енергії
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2000, 1(2):30-35

Підвищення ефективності виробництва та використання енергетичних ресурсів
Жовтянський В.А.
Стан виконання Комплексної державної програми енергозбереження та перспективи її послідовної реалізації
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2000, 1(2):36-41
Усік А.П., Куц Г.О.
Шляхи підвищення рівня, ефективність та перспективи використання вторинних енергетичних ресурсів в промисловості
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2000, 1(2):42-45
Рублевський М.Т., Степанов А.Є.
Аналіз ефективності використання твердого палива в енергетиці
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2000, 1(2):46-49
Підвисоцький О.М., Дубровський В.В.
Підвищення енергоефективності двигуна внутрішнього згоряння
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2000, 1(2):50-53

Надійність експлуатації та безпека функціонування енергетичних об'єктів і систем
Віхорєв Ю.О.
Про вплив перемінних режимів на надійність теплоенергетичного обладнання
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2000, 1(2):54-57
Сизоненко В.П.
До питання щодо оцінки впливу режиму експлуатації Київської ГЄС на концентрацію стронцію-90 на витоку з Київського водосховища
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2000, 1(2):58-63