Содержание номеров

Технологічні умови паралельної роботи ОЕС України з суміжними країнами, приєднаними до ENTSO-E

Денисов В.А., https://orcid.org/0000-0002-3297-1114 ,
Чуприна Л.В., https://orcid.org/0000-0002-7707-6615
Институт общей энергетики НАН Украины, ул. Антоновича, 172, г. Киев, 03150, Украина
Язык: украинский
Источник: Проблемы общей энергетики, 2021, 3(66):53–62
https://doi.org/10.15407/pge2021.03.053
Рубрика: Построение, организация и функционирование энергетических рынков
УДК: 621.3:519.8
Принята: 08.06.2021
Опубликовано: 28.09.2021

Литература:

 1. Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Закон України від 16.09.2014 № 1678-VII. Відомості Верховної Ради (ВВР. 2014. № 40. ст. 2021.
 2. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Угоду ратифіковано із заявою Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII.
 3. Про ринок електричної енергії України: Закон України від 13.04.2017 № 2019-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2017. № 26-27. 312 с.
 4. Про затвердження Правил ринку: Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 307.
 5. Про затвердження Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку: Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 308.
 6. Шульженко С.В., Тюрютіков О.І., Іваненко Н.П. Модель математичного програмування з цілочисельними змінними визначення оптимального складу та завантаження енергоблоків теплових електростанцій та гідроагрегатів гідроакумулюючих електростанцій при покритті добового графіка електричних навантажень енергосистеми України. Проблеми загальної енергетики. 2020. Вип. 1(60). С. 14—23. https://doi.org//10.15407/pge2020.01.014
 7. Денисов В.А. Визначення оптимальних режимів функціонування енергосистеми України при покритті добового графіку електричних навантажень, забезпеченні необхідних обсягів резервування та використанні накопичуючих потужностей. Проблеми загальної енергетики. 2020. Вип. 4(63). С. 33—44. https://doi.org/10.15407/pge2020.04.033
 8. План інтеграції ОЕС України в ENTSO-E. Entsoe-200512162506.pdf. URL: https://www.slideshare.net/Ukrenergo/entsoe-233694096?from_action=save (дата звернення: 20.04.2021).
 9. ENTSO-E. Statistical factsheet 2018. URL: https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/Publications/Statistics/Factsheet/entsoe_sfs2018_web.pdf (дата звернення: 20.04.2021).
 10. Сальдо перетоків між енергосистемою України і енергосистемами суміжних країн. Офіційний веб-сайт НЕК «Укренерго». URL: https://ua.energy/peredacha-i-dyspetcheryzatsiya/dyspetcherska-informatsiya/peretoky/ (дата звернення: 20.04.2021).
 11. Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей. Офіційний веб-сайт НЕК «Укренерго». URL: https://ua.energy/wp-content/uploads/2020/12/Proyekt-zvitu-z-otsinky-vidpovidnosti-dostatnosti-generuyuchyh-potuzhnostej-2020.pdf (дата звернення: 20.04.2021).
 12. Добовий графік виробництва/споживання електроенергії. Сайт ПрАТ «Укренерго». URL: https://ua.energy/peredacha-i-dyspetcheryzatsiya/dyspetcherska-informatsiya/dobovyj-grafik-vyrobnytstva-spozhyvannya-e-e/ (дата звернення: 20.04.2021).
 13. Central collection and publication of electricity generation, transportation and consumption data and information for pan-European market. URL: https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/yearLoad/show.

Скачивания:

Полный текст (PDF)