Содержание номеров

Урахування режимів експлуатації двокорпусних енергоблоків ТЕС у моделі математичного програмування оптимального завантаження електростанцій енергосистеми

Шульженко С.В., канд. техн. наук, ст.науч.сотр., https://orcid.org/0000-0002-7720-0110
Институт общей энергетики НАН Украины, ул. Антоновича, 172, г. Киев, 03150, Украина
Язык: украинский
Источник: Проблемы общей энергетики, 2021, 3(66):4―13
https://doi.org/10.15407/pge2021.03.004
Рубрика: Математическое моделирование энергетических объектов и систем
УДК: 621.3:519.8
Принята: 27.07.2021
Опубликовано: 28.09.2021

Литература:

 1. Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Закон України від 16.09.2014 № 1678-VII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 40, ст. 2021
 2. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#n2820 (дата звернення: 22.07.2021).
 3. Про ринок електричної енергії України: Закон України від 13.04.2017 № 2019-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 26-27. 312 с.
 4. Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії: Закон України від 21.07.2020 р. № 810-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/810-20#n95 (дата звернення: 22.07.2021).
 5. До уваги виробників електроенергії з ВДЕ: щодо компенсації обмежень у 2021 році. Київ: НЕК «Укренерго», 2021. URL: https://ua.energy/electricity-market/do-uvagy-vyrobnykiv-elektroenergiyi-z-vde-shhodo-kompensatsiyi-obmezhen-u-2021-rotsi/ (дата звернення: 19.07.2021).
 6. Виробникам з ВДЕ. Київ: НЕК «Укренерго», 2021. URL: https://ua.energy/uchasnikam_rinku/vyrobnykam-z-vde/ (дата звернення: 19.07.2021).
 7. Maddah, H.; Sadeghzadeh, M.; Ahmadi, M.H.; Kumar, R.; Shamshirband, S. Modeling and Efficiency Optimization of Steam Boilers by Employing Neural Networks and Response-Surface Method (RSM). Mathematics, 2019, 7, 629. https://doi.org/10.3390/math7070629
 8. Yan Xie, Xin Liu, Chaoqun Zhang, Jun Zhao & Heyang Wang. (2021). Coupled heat transfer model for the combustion and steam characteristics of coal-fired boilers. Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics, 15:1, 490―502. https://doi.org/10.1080/19942060.2021.1890227
 9. Zheng, Shu & Luo, Zi-Xue & Zhang, Xiangyu. (2011). Distributed parameters modeling for evaporation system in a once-through coal-fired twin-furnace boiler. International Journal of Thermal Sciences. 20. 2496—2505. https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2011.07.010
 10. Шульженко С.В., Тюрютіков О.І., Тарасенко П.В. Модель математичного програмування з цілочисельними змінними визначення оптимального режиму завантаження гідроагрегатів гідроакумулюючих електростанцій при покритті добового графіку електричних навантажень енергосистеми України. Проблеми загальної енергетики. 2019. Вип. 4(59). С. 1―23. https://doi.org/10.15407/pge2019.04.013
 11. Shulzhenko S., Turutiukov O. and Bilenko M. Mixed integer linear programming dispatch model for power system of Ukraine with large share of baseload nuclear and variable renewables. 2020 IEEE 7th International Conference on Energy Smart Systems (ESS), 2020. pp. 363—368. https://doi.org/10.1109/ESS50319.2020.9160222
 12. Шульженко С.В., Тюрютіков О.І., Іваненко Н.П. Модель математичного програмування з цілочисельними змінними визначення оптимального складу та завантаження енергоблоків теплових електростанцій та гідроагрегатів гідроакумулюючих електростанцій при покритті добового графіка електричних навантажень енергосистеми України. Проблеми загальної енергетики. 2020. Вип. 1(60). С. 14—23. https://doi.org/10.15407/pge2020.01.014
 13. Шульженко С.В. Оптимізація диспетчеризації генеруючих потужностей енергосистеми за умови обмеження генерації вітрових та сонячних електростанцій. Проблеми загальної енергетики. 2020. Вип. 4(63). С. 14—23. https://doi.org/10.15407/pge2020.04.014
 14. Стан теплової енергетики України, перспективи її оновлення та модернізації. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, 2005. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/ publish/article?art_id=94031
 15. Шульженко С.В. Врахування витрат палива теплової електростанції методом «від’ємної» складової в моделі лінійного програмування пошуку оптимального розподілення навантаження електростанцій енергосистеми. Проблеми загальної енергетики. 2019. Вип. 3(58). С. 4—10. https://doi.org/10.15407/pge2019.03.004
 16. Makhorin Andrew. Modeling Language GNU MathProg / Language Reference – for GLPK. – Version 4.58. February 2016. URL: http://ftp.gnu.org/gnu/glpk/glpk-4.63.tar.gz (дата звернення: 19.07.2021).
 17. GLPK (GNU Linear Programming Kit). URL: https://www.gnu.org/software/glpk/ (дата звернення: 19.07.2021).

Скачивания:

Полный текст (PDF)