Зміст журналівВизначення кількості сонячної енергії, що сприймається сферичним трубчастим колектором

Мацевитий Ю.М., д-р техн. наук, академік НАН України, https://orcid.org/0000-0002-6127-0341 ,
Сафонов М.О., канд. фіз.-мат. наук, ст. наук. співр., https://orcid.org/0000-0002-3951-4805 ,
Буштець Я.М., https://orcid.org/0000-0002-3867-7362
Інститут проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного, вул. Дм.Пожарського, 2/10, м. Харків, 61046, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2021, 2(65):53―55
https://doi.org/10.15407/pge2021.02.053
Рубрика: Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
УДК: 516.3, 516.65
Надійшла: 10.03.2021
Опубліковано: 29.06.2021

Анотація:

Сферичний сонячний трубчастий колектор (ССТК) був винайдений у ІПМаш ім. А.М. Підгорного як альтернатива сонячному плоскому колектору для перетворення променистої енергії Сонця в теплову. Для розуміння ефективності колектора важливо знати, яку кількість енергії він зможе приймати.
Розроблено методологію обчислення кількості тепла, що сприймається колектором. Визначено площу поверхні сферичного трубчастого колектора, що освітлюється Сонцем. Отримано кількість тепла, що сприймає сонячний колектор за кожен день року. Обчислено загальну кількість тепла, одержуваного ССТК у м. Харків протягом року.

Ключовi слова: сонячна енергія, сферичний сонячний трубчастий колектор, кількість тепла

Лiтература:

  1. Сферичний сонячний колектор: пат. 105112 Україна. №201302194; заявл. 21.02.2013; опубл. 10.04.2014, Бюл. № 7 (кн. 1). 3. 136 с.
  2. Мацевитый Ю.М., Ценципер А.И., Сафонов Н.А., Лушпенко С.Ф. К построению сферического солнечного коллектора. Проблемы машиностроения. 2011. Т. 14, № 2. С. 46—51.
  3. Ценципер А.И., Костиков А.О., Сафонов Н.А., Буштец Я.Н. К ориентации сферических солнечных коллекторов. Проблемы машиностроения. 2015. Т. 18, № 3. С. 31—36.
  4. Даффи Дж.А., Бекман У.А. Тепловые процессы с использованием солнечной энергии. М.: Мир, 1977. 413 с.
  5. Бринкворт Б.Дж. Солнечная энергия для человека. М.: Мир, 1976. 286 с.
  6. Рашевский П.К. Курс дифференциальной геометрии. М.: Гостехиздат, 1950. 428 с.

Скачування:

Повний текст (PDF)