Зміст журналівМоделювання розвитку електроенергетичної системи України для обґрунтування Другого національно визначеного внеску щодо обмеження викидів парникових газів

Костюковський Б.А., канд. техн. наук, ст. наук. співр.
ГО «Бюро комплексного аналізу та прогнозів», вул.Cічових Стрільців, 60, м. Київ, 04050, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2021, 2(65):28―35
https://doi.org/10.15407/pge2021.02.028
Рубрика: Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем
УДК: 620.9:519.8:339.9:504
Надійшла: 28.04.2021
Опубліковано: 29.06.2021

Анотація:

У контексті необхідності прийняття Україною в 2021 р. нових зобов’язань, відповідно до Другого національно визначеного внеску (НВВ2) розробленого згідно Паризької угоди, щодо обмеження обсягів викидів парникових газів (ПГ) в період до 2030 р. як відсоток від рівня викидів у 1990 р., актуальною задачею є забезпечення коректності прогнозів викидів ПГ, що, у першу чергу, стосується ключових категорій, зокрема виробництва теплової та електричної енергії на ТЕС та ТЕЦ, що працюють на викопному паливі.
З урахуванням того, що на сьогодні Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України (Міндовкілля) в якості пропозиції визначає скорочення викидів ПГ на 65% від обсягів їх викидів у 1990 р., тобто рекомендує прийняти НВВ2 на рівні 34,8%, що приблизно на 3,2% нижче, ніж у 2018 р., що є дуже амбітними цілями в контексті необхідності прискореного розвитку економіки країни, були виконанні дослідження, спрямовані на оцінку обґрунтованості цих пропозицій в частині можливості дуже значного зниження викидів ПГ при виробництві електричної та теплової енергії на ТЕС та ТЕЦ, що працюють на викопному паливі.
При їх проведені були проаналізовані особливості моделювання електроенергетичного комплексу в моделі TIMES-Україна, на результатах використання якої базуються амбітні оцінки Міндовкілля щодо можливостей скорочення викидів у перспективі, та комплексу BACS-RVE, який використовується в НЕК «Укренерго» для підготовки Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей. За результатами аналізу був зроблений висновок, що неврахування режимних факторів та вимог балансової надійності в моделі TIMES-Україна не забезпечує можливість коректного формування розвитку електроенергетичних систем.
Виконане моделювання з використанням комплексу BACS-RVE показало, що розраховані для НВВ2 обсяги викидів ПГ є заниженими, а висновок про те, що сценарій розвитку електроенергетики рекомендований до реалізації є економічно найбільш ефективним, буде коректним, коли на рівні 2030 р. податок на всі викиди ПГ в електроенергетиці буде більшими ніж 100 євро за т СО2екв..
За результатами виконаних досліджень визначено, що моделювання розвитку електроенергетики з використанням моделі TIMES-Україна, яке базується на КВВП та LCOE, дає некоректні результати через неврахування режимних факторів та вимог балансової надійності.
Отримані результати моделювання розвитку електроенергетики, на яких базується обґрунтування НВВ2, є заниженими з точки зору обсягів викидів ПГ на рівні 2030 р. і не можуть використовуватись для прийняття рішень щодо доцільних обмежень на викиди ПГ Україною при визначені НВВ2.
Сформований сценарій НВВ2 суттєво програє цільовому сценарію, за яким вартість електроенергії на 30–35% нижча, ніж в сценарії НВВ2 без урахування зростання плати за викиди ПГ. Для забезпечення більшої економічної ефективності сценарію НВВ2 необхідно збільшити податок на викиди ПГ більш ніж на 100 євро за т СО2екв., що призведе до різкого зростання вартості електроенергії за усіма сценаріями.
Ключові слова: електроенергетична система, парникові гази, моделювання, графіки електричних навантажень, балансова надійність.

Ключовi слова: електроенергетична система, парникові гази, моделювання, графіки електричних навантажень, балансова надійність

Лiтература:

 1. Ukraine First NDC: United Nations Framework Convention on Climate Change, 2016. URL: https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Ukraine%20First/Ukraine%20First%20NDC.pdf (дата звернення: 23.04.2021).
 2. Про схвалення Очікуваного національно визначеного внеску України до проекту нової глобальної кліматичної угоди: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 980-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980-2015-р (дата звернення: 23.04.2021).
 3. Про ратифікацію Паризької угоди: Закон України від 14.07.2016 № 1469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l61 (дата звернення: 21.04.2021).
 4. Міндовкілля представляє проєкт Другого національно визначеного внеску України до Паризької угоди: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 2021. URL: https://mepr.gov.ua/news/37151.html (дата звернення: 08.04.2021).
 5. Про схвалення Другого національно визначеного внеску України до Паризької угоди: проєкт розпорядження Кабінету міністрів України. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 2021. URL: https://mepr.gov.ua/files/images/2021/29042021/Проєк%20розпорядження%20КМУ.pdf (дата звернення: 26.04.2021).
 6. Recommendation 2018/01/MC-EnC on preparing for the development of integrated national energy and climate plans by the Contracting Parties of the Energy Community: Energy Community, 2018. URL; https://www.energy-community.org/dam/jcr:de3adce9-e047-4fb3-a632-f63c64a5c9c6/REC_2018_01_MC_CLI.pdf (дата звернення: 31.03.2021).
 7. Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 425. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/425-2020-п (дата звернення: 31.03.2021).
 8. Проєкт аналітичного огляду Другого національно визначеного внеску України до Паризької угоди: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 2021. URL: https://mepr.gov.ua/files/images/2021/29042021/Проєкт%20Інформаційно%20Аналітичного%20огляду%20НВВ2%20квітень.pdf (дата звернення: 26.04.2021).
 9. NDC Support Programme: The European Bank for Reconstruction and Development, 2019. URL: https://www.ebrd.com/documents/climate-finance/ndc-support-programme.pdf (дата звернення: 31.03.2021).
 10. Звіти щодо моделювання НВВ2: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 2020. URL: https://mepr.gov.ua/news/36645.html (дата звернення: 08.04.2021).
 11. Подолець Р.З., Дячук О.А. Стратегічне планування у паливно-енергетичному комплексі на базі моделі «TIMES-Україна». Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ, 2011, 150 с. URL: http://ief.org.ua/docs/sr/NaukDop(PodoletsDiachuk)2011.pdf (дата звернення: 31.03.2021).
 12. Узагальнення результатів моделювання. Інфографіка Міндовкілля: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 2020. URL: https://mepr.gov.ua/files/інфографіка%20Міндовкілля%2011.12.2020.PDF (дата звернення: 31.03.2021).
 13. Звіт 3/ З моделювання: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 2020. URL: https://mepr.gov.ua/files/images/news_2020/22122020/Результати%20моделювання.pdf (дата звернення: 06.03.2021).
 14. Методологія виконання оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей. Київ: НЕК «Укренерго», 2020. URL: https://ua.energy/wp-content/uploads/2020/12/Metodologiya-vykonannya-otsinky-vidpovidnosti-dostatnosti-generuyuchyh-potuzhnostej.pdf (дата звернення: 11.03.2021).
 15. Проєкт звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей – 2020. Київ: НЕК «Укренерго», 2020. URL: https://ua.energy/wp-content/uploads/2020/12/Proyekt-zvitu-z-otsinky-vidpovidnosti-dostatnosti-generuyuchyh-potuzhnostej-2020.pdf (дата звернення: 11.03.2021).
 16. Діяльність Громадської організації «Бюро комплексного аналізу та прогнозів». URL: http://biaf.org.ua/o-kompanii/diyalnist.html (дата звернення: 11.03.2021).
 17. Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей-2019. К.: НЕК «Укренерго», 2020. URL: https://ua.energy/wp-content/uploads/2020/03/Zvit-z-otsinky-dostatnosti-generuyuchyh-potuzhnostej-2019.pdf (дата звернення: 11.03.2021).
 18. Про ринок електричної енергії: Закон України від 13.04.2017 №2019-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 27-28, ст. 312.
 19. Костюковський Б.А. Методи та засоби прогнозування розвитку структури генеруючих потужностей об‘єднаних електроенергетичних систем в умовах ринкового регулювання діяльності в електроенергетиці: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. К., 2007, 161 с.
 20. Про затвердження Кодексу системи передачі: Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 309. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0309874-18 (дата звернення: 20.03.2021).
 21. Загальна інформація про СТВ: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 2018. URL: https://mepr.gov.ua/news/32026.html (дата звернення: 26.03.2021).

Скачування:

Повний текст (PDF)