Зміст журналівОцінка економічної ефективності теплогенеруючих технологій для систем центалізованого теплопостачання

Дерій В.О., канд. техн. наук, ст. наук. співр.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172. м. Київ, 03150, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2021, 2(65):21―27
https://doi.org/10.15407/pge2021.02.021
Рубрика: Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем
УДК: 621.643.053
Надійшла: 19.04.2021
Опубліковано: 29.06.2021

Анотація:

Запропоновано новий критерій для відбору теплогенеруючих технологій при оновленні систем централізованого теплопостачання (СЦТ) – гранична приведена ціна енергії (Marginal Levelized Price of Energy – MLPOE). MLPOE – це мінімальна середньозважена беззбиткова ціна теплової енергії, яку виробила впроваджена в підприємстві дана технологія. MLPOE враховує всі витрати та вигоди при впровадженні теплогенеруючих технологій та дозволяє більш коректно порівнювати технології, які виробляють тільки один вид енергії з багатопродуктовими – когенераційними технологіями та технологіями, які. крім виробництва теплової енергії. надають допоміжні послуги енергосистемам.
Проведенj моделювання використання теплогенеруючих технологій при оновленні СЦТ із застосуванням нового критерію та аналіз отриманих результатів показали, що:
­ електричні котли економічно доцільно використовувати під час нічного провалу ГЕН енергосистем з наданням їм допоміжних послуг з регулюванням електричного навантаження. При застосуванні електричних котлів потужністю більше 10 МВт необхідне нове приєднання до електричних мереж, вартість якого збільшує в 2–3,5 рази інвестиційні витрати та 2,5–5 разів період їх окупності. Але і при цьому MLPOE для електричних котлів вдвічі менше від аналогічної по Україні (1265,8 грн/Гкал);
­ теплові насоси доцільно використовувати в СЦТ для цілей теплопостачання. Граничною умовою економічно доцільного застосування теплових насосів у режимі добового регулювання є збільшення плати за надання допоміжних послуг до рівня 17,1 €/МВт·год (станом на 2020 р.);
­ газові котли завдяки найменшим питомим інвестиційним витратам та періоду їх окупності на період технологічної трансформації генеруючих потужностей в умовах низьковуглецевого розвитку України будуть широко використовуватися при оновленні СЦТ;
­ використання котлів та когенераційних установок на біомасі не знайде широкого застосування через обмеженість паливного ресурсу (біомаси) та територій для його складування. У СЦТ будуть використовуватися потужності 1–6 МВт;
­ газопоршневі когенераційні установки економічно доцільно застосовувати для добового регулювання потужності енергетичних систем. При цьому вони забезпечують найменшу мінімальну середньозважену беззбиткову ціну теплової енергії для теплопостачального підприємства.

Ключовi слова: гранична приведена ціна енергії, середньозважена собівартість теплової енергії, теплогенеруюча технологія, енергосистема, графік електричних навантажень, нічний провал, потужність, тепловий насос, котел, когенерація, система централізованого теплопостачання

Лiтература:

  1. Семиколєнова Я., Пірс Л., Ґанкінсон Д. Модернізація системи централізованого теплопостачання в Україні: облік тепла та впровадження платежів на основі його фактичного споживання. URL: http://www.teplydim.com.ua/static/storage/filesfiles/2012_IBRD+WB_UkraineDHreportUKR.pdf (дата звернення: 10.03.2021).
  2. Децентралізоване опалення в Україні: потенціал та шляхи впровадження. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/03/Detsentralizovane-opalennya.-Potentsial-ta-shlyahi-vprovadzhennya.pdf (дата звернення: 12.04.2021р.).
  3. Дерій В.О. Можливості впровадження електричних теплогенераторів в системах централізованого теплопостачання. Проблеми загальної енергетики. 2017. Вип. 3(50). С. 50—59. https://doi.org/10.15407/pge2017.03.050
  4. Михайленко О., Ткачук Т. LCOE відновлюваних джерел енергії в Україні. URL: https://cel.com.ua/statics/media/doc23929.pdf (дата звернення: 12.04.2021).
  5. Ставки плати за приєднання до електричних мереж на 2021 р.: Постанова НКРЕКП від 23.12.2020 № 2701. URL: https://www.nerc.gov.ua/?id=57644 (дата звернення: 15.04.2021).
  6. Калькулятор визначення вартості послуги з нестандартного приєднання «під ключ» електроустановок замовника до електричних мереж операторів систем розподілу. URL: https://www.nerc.gov.ua/calculator_nc/page.html (дата звернення: 15.04.2021).

Скачування:

Повний текст (PDF)