Methodical provisions on the distribution of total technological energy resources between separate types of outputs of multi-product manufacture

Kuts G.O., PhD (Engin.), Senior Research Scientist, https://orcid.org/0000-0002-1311-8361 ,
Teslenko O.I., PhD (Engin.), https://orcid.org/0000-0002-3772-5991
Institute of General Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine, 172 Antonovycha str., Kyiv, 03150, Ukraine
Language: Ukrainian
Source: The Problems of General Energy, 2020, 4(63):58―62
https://doi.org/10.15407/pge2020.04.058
Section: Enhancement of the efficiency of producing and using energy resources
UDC: 669.162
Received: 01.10.2020
Published: 28.12.2020

Abstract:

The question of methodical approach to the distribution of total technological energy consumption between separate kinds of outputs of multi-product manufacture is considered. Such ferrous metallurgy industries include blast furnace process, oxygen, energy, and coke production.
The theoretical basis of proposed methodological provisions is Hess's law on thermochemical reactions and its consequences.
For manufactures where the products correspond to the types of energy resources and have calorific value, the distribution of energy consumption is carried out according to the weighty volumes of types of products and their heat of combustion (for example, coke production).
For industries that have multi-product manufacture of non-combustible products, the distribution of energy consumption between products is based on the weighty volumes of products and their heat capacity (for example, blast furnace iron production).
In accordance with the proposed methodological provisions, we present calculation formulas for determining the distribution of total technological energy consumption for separate types of coke and blast furnace production.
The results calculations of energy consumption are presented separately for coke, coke-oven gas, and chemical products of coke manufacture as well as for cast iron and furnace slag for blast furnace production.
Calculations show a significant reduction of the energy consumption of coke, with regard for the distribution of energy consumption for individual outputs of coke production (by 27.2%) and pig iron in blast furnace production (a decrease in 31.8%.).
The proposed methodological provisions for the distribution of total technological energy consumption between separate types of outputs of multi-product industries can be used in such manufactures of oil refining and chemical industry, in the processing industry, in particular, in the production of dairy products, etc.

Keywords: energy consumption, multi-product manufacture, coke, coke-oven gas, cast iron, slag, heat of combustion

References:

 1. DSTU 3682-98 (HOST 30583-98) Enerhozberezhennia. Metodyka vyznachennia povnoi enerhoiemnosti produktsii, robit, posluh. [Chynnyi vid 1999-01-01]. K.: Derzhspozhyvstandart Ukrainy. 2011. 11 p. (Derzhavnyi standart Ukrainy) [in Ukrainian].
 2. GOST R 51750-2001 Ehnergosberezhenie. Metodika opredeleniya ehnergoemkosti pri proizvodstve produkcii i okazaniya uslug v tekhnologicheskikh ehnergeticheskikh sistemakh. [Vveden v dejstvie 2002-01-01]. M.: IPK Izd-vo standartov. 27 p. (Gosudarstvennyj standart Rossijskoj Federacii) [in Russian].
 3. Lisienko, N.G., Shchelokov, Ya.M., Rozin, S.E., Druzhinina, O.G., & Parenkov, A.E. (2001). Ehnergeticheskij analiz, metodika i bazovoe informacionnoe obespechenie. Ekaterinburg: Izd. UGTU-UPI. 97 p. [in Russian].
 4. Grishchenko, S.G., Stalinskij, D.V., & Litvinenko, V.G. (2009). Primenenie metoda skvoznoj ehnergoemkosti dlya analiza zatrat ehnergoresursov GMK. Gornorudnaya i metallurgicheskaya promyshlennost, 1, 110-114 [in Russian].
 5. Khanin, I.M., Obukhovskij, Ya.M. Yushin, V.V., & Yaremchuk, V.A. (1972). Metody rascheta material'nogo i teplovogo balansov koksovykh pechej. M.: Metallurgiya. 1972. 160 p. [in Russian].
 6. Rudyka, V.I., & Zingerman, Yu.E. (2014). Spravochnik koksokhimika. Tom 2. Proizvodstvo koksa. Khar'kov: INZHEHK. 728 p. [in Russian].
 7. Ramm, A.N. (1971). Opredelenie tekhnicheskikh pokazatelej domennoj plavki. Metod rascheta i spravochnye dannye. L.: LPI. 110 p. [in Russian].
 8. Nazyuta, L.Yu., & Kharakhulakh, V.S. (2009). Struktura ehnergopotrebleniya domennogo proizvodstva. Metall i lit'e Ukrainy, 3, 33-39 [in Russian].
 9. Shumakov, N.S., Dmitriev, A.N., & Garaeva, O.G. (2007). Syrye materialy i toplivo domennoj plavki. Ekaterinburg: Institut metallurgii URO RAN. 392 p. [in Russian].
 10. Palyvno-enerhetychni resursy: statystychnyi zbirnyk. K.: Derzhkomstat Ukrainy. 2016. 158 p. [in Ukrainian].
 11. DSTU 4370:2011 Enerhozberezhennia. Koksokhimichne vyrobnytstvo. Resursy enerhetychni vtorynni. Metodyka vyznachennia pokaznykiv vykhodu ta vykorystannia. [Na zaminu DSTU 4370:2005; Chynnyi vid 2011-07-01]. K.: Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2012. 93 p. (Natsionalnyi standart Ukrainy) [in Ukrainian].

Downloads:

Full text (PDF)