Содержание номеров

Оцінки контрольних показників викидів парникових газів в електроенергетиці для системи торгівлі квотами на викиди в Україні

Парасюк Н.В., канд. техн. наук,
Нечаева Т.П., канд. техн. наук, https://orcid.org/0000-0001-9154-4545 ,
Лебедь М.В., https://orcid.org/0000-0003-0994-4182
Институт общей энергетики НАН Украины, ул. Антоновича, 172, г. Киев, 03150, Украина
Язык: украинский
Источник: Проблемы общей энергетики, 2020, 4(63):50―57
https://doi.org/10.15407/pge2020.04.050
Рубрика: Экологические аспекты энергетики и охрана окружающей среды
УДК: 504.620.9
Принята: 15.10.2020
Опубликовано: 28.12.2020

Литература:

 1. Про затвердження переліку видів діяльності, викиди парникових газів в результаті провадження яких підлягають моніторингу, звітності та верифікації: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 880. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/880-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 10.10.2020).
 2. Партнерство заради ринкової готовності в Україні (PMR). Пілотні проєкти з моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів і розробка контрольних показників для системи торгівлі квотами на викиди парникових газів. Завдання 4. Відповідні контрольні показники для потенційних видів діяльності системи торгівлі квотами на викиди ПГ: звіт про розрахунок контрольних показників. – Лютий 2020 р.: URL: https://www.thepmr.org/content/technical-work-program-0 (дата звернення: 10.08.2020).
 3. A Guide to Greenhouse Gas Benchmarking for Climate Policy Instruments. 14 April 2017. URL: https://newclimate.org/wp-content/uploads/2017/05/pmr-technicalnote-benchmark_web.pdf (дата звернення: 10.08.2020).
 4. 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. URL: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/ (дата звернення: 10.08.2020).
 5. Методичні рекомендації з оцінки викидів парникових газів за видами діяльності установок. URL: https://tinyurl.com/y4ejzyln (дата звернення: 10.08.2020).
 6. Про затвердження Порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 960. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 10.10.2020).
 7. Ukraine’s Greenhouse Gas Inventory, Annual National Inventory Report for Submission under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol 1990–2018. URL: https://unfccc.int/documents/228016 (дата звернення: 10.08.2020).
 8. Вольчин І.А., Гапонич Л.С. Викиди парникових газів на українських теплових електростанціях. Энерготехнологии и ресурсосбережение. 2019. № 4. С. 3––12. https://doi.org/10.33070/etars.4.2019.01
 9. Вольчин І.А., Гапонич Л.С. Оцінка викидів забруднюючих речовин на теплових електростанціях України. Проблеми загальної енергетики. 2019. Вип. 4(59). С. 45––53. https://doi.org/10.15407/pge2019.04.045
 10. Левин М.М., Бабичев Л.А., Гуля О.М. Техническое переоснащение угольных энергоблоков 150–300 МВт. Енергетика та електрифікація. 2013. № 3. С. 61––75.
 11. Інтегрований звіт 2019. ДТЕК. URL: https://dtek.com/content/announces/dtek_integrovaniy-zvit-2019_pdf_s194_t3225.pdf.04.045 (дата звернення: 20.09.2020).

Скачивания:

Полный текст (PDF)