Зміст журналівВизначення оптимальних режимів функціонування енергосистеми України при покритті добового графіка електричних навантажень, забезпеченні необхідних обсягів резервування та використанні накопичуючих потужностей

Денисов В.А., https://orcid.org/0000-0002-3297-1114
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172. м. Київ, 03150, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2020, 4(63):33―44
https://doi.org/10.15407/pge2020.04.033
Рубрика: Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем
УДК: 621.3:519.8
Надійшла: 19.10.2020
Опубліковано: 28.12.2020

Анотація:

Запропоновано модель математичного програмування з цілочисельними змінними, застосування якої забезпечує пошук оптимальних режимів резервування та завантаження накопичувальних потужностей електростанцій України при покритті добового графіка електричних навантажень. Основна мета роботи полягає в створенні інструменту для дослідження можливостей оптимізованої диспетчеризації генеруючих потужностей ТЕС, а також генеруючих та резервних потужностей накопичувачів великої ємності в складі ОЕС України, меж допустимих значень параметрів генеруючих і накопичуючих потужностей, при яких можлива стійка збалансована робота енергетичної системи. Використання моделі дозволяє визначати оптимальні режими використання генеруючих і накопичуючих потужностей для покриття графіка електричних навантажень без використання накопичувача і з використанням накопичувача при різних значеннях сумарної встановленої та пікових потужності СЕС та ВЕС.
У моделі враховано специфічні особливості роботи резервних та накопичувальних потужностей енергосистеми України – граничні можливості зміни потужності накопичення та генерації електроенергії агрегатів енергосистеми України. Також реалізовано можливість забезпечення підтримки резервів відновлення частоти (вторинного регулювання) на заданому рівні, що розміщуються на ТЕС, ГАЕС та накопичувачах великої потужності.
Модель дозволяє досліджувати можливості оптимізованої диспетчеризації складових ОЕС України, меж допустимих значень параметрів генеруючих і накопичуючих потужностей, при яких можлива стійка збалансована робота енергетичної системи і може бути застосована в задачах формування прогнозних балансів покриття добових графіків електричних навантажень для дослідження перспектив коротко і довгострокового розвитку накопичувальних та генеруючих потужностей національної енергосистеми, що є актуальним в умовах стрімкого зростання потужностей вітрових та сонячних електростанцій.
Модель реалізована на мові алгебраїчного моделювання MathProg, що є складовою оптимізаційного пакету SolverStudio і використовує мову моделювання COIN-OR PuLP.

Ключовi слова: енергетична система, добовий графік навантаження енергосистеми, резервні та накопичувальні потужності, модель математичного програмування з цілочисельними змінними, оптимальне рішення

Лiтература:

  1. TITANstack™ For Grid-Scale Storage. URL: https://www.storen.tech/titan-stack-battery (дата звернення:
  2. 10.2020).
  3. Шульженко С.В., Тюрютіков О.І., Тарасенко П.В. Модель математичного програмування з цілочисельними змінними визначення оптимального режиму завантаження гідроагрегатів гідроакумулюючих електростанцій при покритті добового графіку електричних навантажень енергосистеми України. Проблеми загальної енергетики. 2019. Вип. 4(59). С. 13—23. https://doi.org/10.15407/pge2019.04.013
  4. Шульженко С.В., Тюрютіков О.І., Іваненко Н.П. Модель математичного програмування з цілочисельними змінними визначення оптимального складу та завантаження енергоблоків теплових електростанцій та гідроагрегатів гідроакумулюючих електростанцій при покритті добового графіка електричних навантажень енергосистеми України. Проблеми загальної енергетики. 2020. Вип. 1(60). С. 14—23. https://doi.org/10.15407/pge2020.01.014
  5. Ігор Сирота, Богдан Сухецький, Олексій Нікітін, Дмитро Олефір. Проблеми та перспективи роботи ГЕС та ГАЕС у новому енергоринку. URL: https://business.ua/uk/problemi-ta-perspektivi-roboti-ges-ta-gaes-u-novomu-rinku-elektroenergiji (дата звернення: 08.10.2020).
  6. Добовий графік виробництва/споживання електроенергії – інформація з сайту ПрАТ «Укренерго». URL: https://ua.energy/diyalnist/dyspetcherska-informatsiya/dobovyj-grafikvyrobnytstva-spozhyvannya-e-e/ (дата звернення: 08.10.2020).
  7. Про затвердження Кодексу системи передачі: Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 309. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/v0309874-18#Text (дата звернення: 08.10.2020).
  8. SolverStudio. URL: https://solverstudio.org/download-install/ (дата звернення: 17.09.2020).
  9. Lazard’s Levelized Cost Of Storage Analysis—Version 5.0. november 2019. URL: https://www.lazard.com/perspective/lcoe2019 (дата звернення: 06.10.2020).
  10. Стратегія Укренерго 2020-2029. URL: https://ua.energy/pro_kompaniyu/strategiya-ukrenergo/ (дата звернення: 06.10.2020).

Скачування:

Повний текст (PDF)