Зміст журналівМодель розвитку газової галузі за невизначеної інформації щодо перспектив розробки ресурсів і запасів природного газу в Україні

Каплін М.І., канд. техн. наук, Білан Т.Р., канд. техн. наук, Макаров В.М., канд. техн. наук, Перов М.О.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172. м. Київ, 03150, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2020, 4(63):4―13
https://doi.org/10.15407/pge2020.04.004
Рубрика: Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
УДК: 622.324:338.5
Надійшла: 09.10.2020
Опубліковано: 28.12.2020

Анотація:

Запропоновано модель розрахунку програми розвитку газовидобувної галузі для вирішення задачі вибору варіантів введення в експлуатацію нових родовищ природного газу та інтенсифікації діючих родовищ. Модель заснована на представленні варіантів розвитку досяжними обсягами підвищення річного видобутку в задачі цілочисельного лінійного програмування. Нові та діючі родовища природного газу можуть бути представлені у моделі статистичною інформацією щодо їх розподілу за обсягами запасів та глибинами залягання з відповідними витратами на освоєння, а також залежностями обсягу прогнозованого річного видобутку від здійснюваних заходів та технологій підвищення ефективності газовилучення.
Модельні розрахунки передбачають двоетапний спосіб визначення варіантів розвитку галузі. На першому етапі здійснюється оптимізація множини варіантів за критерієм питомих витрат на 1 тис м3 видобутого газу протягом всього періоду програми розвитку. Другий етап забезпечує оптимальний розподіл обраних варіантів між періодами програми з використанням критерію обсягу видобутку й за обмежених витрат попереднього періоду на підготовку, пошук та розвідку родовищ.
Представлено результати розрахунків доцільних варіантів розвитку газовидобувної галузі за статистичною інформацією щодо обсягових, гірничо-геологічних та вартісних показників освоєння ресурсів і запасів природного газу. У розрахунках досліджено варіанти рівномірного розподілу капіталовкладень, а також їх зростання від першого етапу до наступних. Для обох випадків встановлено першочерговість вибору родовищ з більшими запасами за однакових глибин залягання. Такий порядок введення в дію родовищ є доцільним, як з точки зору критерію оптимальності функціонування галузі протягом тривалого періоду часу – питомих витрат на видобуток, так і виходячи з міркувань досягнення вищих обсягів вилучення у найкоротші терміни. У випадку малих капіталовкладень у розвиток галузі, модель здійснює вибір невеликих за обсягами запасів родовищ згідно структури видобувних запасів України.

Ключовi слова: нафтогазова промисловість, прогнозування, видобуток, технологія, модель оптимізації розвитку

Лiтература:

 1. Нефтегазовая отрасль Украины в 2019 г. Энергобизнес. 2020. № 5/1147. С. 4––6.
 2. Цены и статистика. Нефть и газ. Энергобизнес. 2014. № 3/841. С. 33.
 3. Цены и статистика. Нефть и газ. Энергобизнес. 2014. № 5/845. С. 32.
 4. Цены и статистика. Нефть и газ. Энергобизнес. 2015. № 3/892. С. 29––33.
 5. Цены и статистика. Нефть и газ. Энергобизнес. 2016. № 3/943. С. 37––40.
 6. Дольник В. Видобуток-2016: галузь контрастів. НефтеРинок. URL: http://www.nefterynok.info/uk/statti/vidobutok-2016-galuz-kontrastv (дата звернення: 06.08.2020).
 7. Видобуток нафти в Україні впав на 12% – Міненерго. Слово і діло. URL: https://www.slovoidilo.ua/2017/01/17/novyna/ekonomika/vydobutok-nafty-v-ukrayini-vpav-na-12-minenerho (дата звернення: 05.09.2020).
 8. Видобуток газу в Україні за 2017 рік збільшився на 4%. Мind. URL: https://mind.ua/news/20181103-vidobutok-gazu-v-ukrayini-za-2017-rik-zbilshivsya-na-4 (дата звернення: 03.10.2020).
 9. Цены и статистика. Нефть и газ. Энергобизнес. 2019. № 5/1097. С. 33––34.
 10. Єгер Д.О., Лещенео І.Ч., Гришаненко В.П. Проблеми та перспективи стабілізації та нарощування видобутку природного газу в Україні. Проблеми загальної енергетики. Вип. 1(56). 2019. С. 4––11. https://doi.org/10.15407/pge2019.01.004
 11. Михайлов В. «Тризуб» на смену 20/20. Энергобизнес. 2020. № 8/1150. С. 8––11.
 12. Makarov V. Optimization of technological development of coal mining in Ukraine. Economic system development trends: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2018. P. 345––363. https://doi.org/10.30525/978-9934-571-28-2_18
 13. Концепція розвитку вугільної промисловості: розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 липня 2005 р. № 236-р.
 14. Концепція розвитку газовидобувної галузі України: розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1079-р.

Скачування:

Повний текст (PDF)