Зміст журналівЕкономічна ефективність систем геотермального теплопостачання в залежності від тарифів на теплоту та електроенергію

Шурчкова Ю.О., д-р техн. наук, проф., Підручна А.О.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172. м. Київ, 03150, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2020, 2(61):43-50
https://doi.org/10.15407/pge2020.02.043
Рубрика: Екологічні аспекти енергетики та захист довкілля
УДК: 620.9.001;620.97
Надійшла: 13.05.2020
Опубліковано: 15.07.2020

Анотація:

Згідно з прогнозом Всесвітнього комітету з питань світової енергетики у 2020 р. у розвинутих країнах частка подачі опалення та гарячого водопостачання від використання відновлюваної енергії може досягати 75%. Стратегія теплопостачання зосереджена на переході з традиційного спалювання органічного палива до використання енергоефективних технологій, включаючи геотермальних.
Для України, за наявності дефіциту викопних копалин, низька ефективність старих опалювальних котельних, високий ступінь забруднення навколишнього середовища, надзвичайно релевантною та перспективною, є розробка теплової геотермальної енергії. Для цього є всі передумови: достатня ресурсна база, науковий потенціал, законодавство, що регулює розвиток геотермальних проектів, переваги для виробництва геотермальної енергії.
Протягом періоду з 1998 по 2003 рр. в Інституті технічною теплофізики НАН України розроблено комплекс проектів, геотермальне теплопостачання в різних регіонах країни з різними геолого-геотермичними умовами, для різних встановлених потужностей, заснованих на свердловинах різних глибин (знову пробурених і відновлених). Згідно з висновком експертів як вітчизняних, так і іноземних проектів, були визнані технічно реалізованими, але економічно неконкурентоспроможними через низькі тарифи на теплоту та електроенергію окупного періоду капітальних вкладень від 13 до 30 років.
Проведено адаптацію економічних показників з умовами 2020 р. за цінами на матеріали, послуги, тарифи, зберігаючи всі технічні параметри на 4 проекти. 1. «Створення системи геотермального теплопостачання до міста Мостиська Львівської області, Україна та міста Перемишель, Республіка Польща». Розроблений в Інституті технічної теплофізики НАН України, разом з Local energy and hot water supply Co Ltd, Перемишель, Польша, 2003, 2. «Створення Монастирищенский геотермальної теплофікаційної установки». Розроблений в Інституті технічної теплофізики НАН України. 2001 [Звіт ІТТФ на тему «Екологічно чиста геотермальна енергетика України». 2001; 3. «Геотермальний технологічний комплекс у селі Янтарне (АР Крим)». Розроблений в Інституті технічної теплофізики НАН України при співпраці з Houe&Olsen A/S Данія, Датським енергетичним агентством та датським агентством охорони навколишнього середовища. 2003; 4. «Техніко-економічне дослідження доцільності застосування теплових насосів в системах геотермального теплопостачання, що використовують термальні води Закарпатського регіону» Розроблено в Інституті технічної теплофізики НАН України. 1998 р.
Порівняльний аналіз показав, що в умовах 2020 р. розглянуті проекти можуть бути реалізовані з високими економічними перевагами.
Для розвитку геотермальної енергії в Україні, зокрема, перш за все, широке впровадження геотермальних систем теплопостачання вимагає наявності розгорнутої інформації про геотермальні депозити, залученні сучасних технологій та найкращого міжнародного досвіду, достатнього фінансування як з державних, так і приватних інвесторів.

Ключовi слова: геотермальна енергія, теплопостачання, техніко-економічни показники проекту, окупність інвестицій, рентабельність проекту

Лiтература:

  1. WorldGeothermalCongress,2015,Melbourne,Australia,InternationalGeothermalAssociation. URL: https://www.geothermal-energy.org/.../world-geothermal-com (дата звернення: 18.07.2020).
  2. Direct Utilization of Geothermal Energy 2015 Worldwide Review. John W. Lund and Tonya L. Boyd Geo-Heat Center, Oregon Institute of Technology, Klamath Falls, OR 97601, USA.
  3. Бутузов В.А. Геотермальне теплопостачання: російські наукові та інженерні школи. URL: https://www.c-o-k.ru/articles/geotermalnoe-teplosnabzhenie-rossiyskie-nauchnye-i-inzhenernye-shkoly (дата звернення: 10.07.2020).
  4. Ресурси геотермальної енергії. 17.08.2016. URL: https://metallurgy.zp.ua/resursy-geotermalnoj-energii/ (дата звернення: 17.07.2020).
  5. Савчук C. На Західній Україні існує значний потенціал використовування геотермальної енергії. URL: http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/publish/article?art_id=249483736 (дата звернення: 10.07.2020).
  6. «УКРБУРСЕРВИС». URL: https://oil-gas.com.ua/novosti/kompaniya-nomera/207-ukrburservis-kompaniya-glubokogo-bureniya.html (дата звернення: 20.07.2020).
  7. Тарифи на електроенергію в 2020 році. URL: https://index.minfin.com.ua/tariff/electric, Тарифи на централізоване опалення в 2019/2020 роках. URL: http://domik.ua/novosti/tarify-na-centralizovannoe-otoplenie-v-20192020-godax-n259029.html (дата звернення: 10.07.2020).
  8. Забарний Г.М., Шурчков А.В., Барило А.А., Резакова Т.А., Шпак Я.Ф. Геотермальне теплопостачання села Мостиска Львівскої області. К.: ІТТФ НАН України, 2003. 129 с.
  9. Забарний Г.М., Шурчков А.В., Барило А.А. Техніко-економічне дослідження доцільності застосування теплових насосів в системах геотермального теплопостачання що використовують термальні води міоценового термоводоносного комплексу Закарпатського регіону. К.: ІТТФ НАН України, 1999. 230 с.
  10. Богуславский Э.И., Фицак В.В. Технологія і економіка освоєння приповерхніх геотермальних ресурсів. Записки Горного інституту. 2017. Т. 224. С. 189—199.

Скачування:

Повний текст (PDF)