Зміст журналівОсобливості оцінки ефективності комплексів електричних теплогенераторів та умови їх впровадження

Дерій В.О., канд. техн. наук, ст. наук. співр., https://orcid.org/0000-0002-5689-4897
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172. м. Київ, 03150, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2020, 2(61):23-29
https://doi.org/10.15407/pge2020.02.023
Рубрика: Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем
УДК: 621.643.053
Надійшла: 20.02.2020
Опубліковано: 15.07.2020

Анотація:

Проведені дослідження в Інституті загальної енергетики НАН України виявили незаперечні переваги електричних теплогенераторів, а саме: простота технічних рішень – ЕТГ ставляться на місцях старих котлів у діючих котельних; готова інфраструктура для транспортування та постачання теплової енергії; великі можливості щодо акумуляції теплової енергії без додаткових капітальних витрат; велика швидкодія – обмежується тільки вимогами щодо роботи теплового обладнання СЦТ; широкий діапазон регулювання електричної та теплової потужності; забезпечується стійкість ОЕС України; низькі питомі капітальні витрати – середні по енергетичних системах України не перевищують €45/кВт маневрової потужності.
Встановлено, що для регулювання електричного навантаження під час нічного провалу ГЕН у якості електричних теплогенераторів доцільно використовувати переважній електричні котли, а вклад теплових насосів не повинен перевищувати 15% від загальної теплової потужності комплексів. При використанні електричних теплогенераторів для добового поточного регулювання навантаження переважно більшості доцільно використовувати теплові насоси, вклад електричних котлів не повинен перевищувати 40% від загальної теплової потужності комплексів. При таких співвідношеннях потужностей електричних котлів та теплових насосів приведена середньозважена собівартість теплової енергії, яку вони виробили, буде значно меншою, ніж аналогічна по Україні станом на 2018 р. (1265,8 грн/Гкал).
Проаналізовано фінансові можливості теплопостачальних підприємств щодо впровадження електричних теплогенераторів. Показано, що в даний час вони не в змозі фінансувати такі проекти через відсутність коштів. Сформовано рекомендації щодо впровадження електричних теплогенераторів в СЦТ, основними з яких є: підвищення норми прибутку теплопостачальних підприємств до рівня 10%, створення відповідної Державної цільової програми, розроблення нормативно-правового поля їх використання і відповідних технічних та програмно-інформаційних засобів.

Ключовi слова: енергосистема, графік електричних навантажень, нічний провал, потужність, комплекси, електричні теплогенератори, теплові насоси, електричні котли, система централізованого теплопостачання, середня приведена собівартість теплової енергії

Лiтература:

  1. Дерій В.О. Комплекси електричних теплогенераторів для керування потужністю регіональних енергосистем. Проблеми загальної енергетики. 2019. Вип. 3(58). С. 17―23. https://doi.org/10.15407/pge2019.03.017
  2. Projected Costs of Generating Electricity. 2015 Edition // International Energy Agency, Nuclear Energy Agency, Organisation For Economic Co-Operation And Development. URL: https://www.oecd-nea.org/ndd/pubs/2015/7057-proj-costs-electricity-2015.pdf (дата звернення: 04.11.2019).
  3. The Full Costs of Electricity Provision. 2018 // Nuclear Energy Agency, Organization For Economic Co-Operation And Development. – URL: https://www.oecd-nea.org/ndd/pubs/2018/7298-full-costs-2018.pdf (дата звернення: 06.11.2019).
  4. Нормированная стоимость электроэнергии. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8 (дата звернення: 12.11.2019).
  5. Дерій В.О. Особливості спільної роботи систем централізованого теплопостачання та електричних теплогенераторів при регулюванні ними навантаження ОЕС України. Проблеми загальної енергетики. 2018. Вип. 3(54). С. 54—59. https://doi.org/10.15407/pge2018.03.054
  6. Довідка про діючі станом на 01 травня 2019 року економічно обґрунтовані тарифи та собівартість теплової енергії для потреб населення, встановлені відповідними постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. URL: http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/teplo/taryfy/naselennia/Taryfy_teplo_naselennia.pdf (дата звернення: 07.11.2019).
  7. Про основні показники роботи опалювальних котелень і теплових мереж в Україні: статистичні бюлетені за 2005–2014 рр. Державна служба статистики України.
  8. Порядок формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1174874-19 (дата звернення: 07.11.2019).

Скачування:

Повний текст (PDF)