Содержание номеров

Оптимізація структури обладнання фотоелектричної сонячної електростанції

Буратинский И.М., https://orcid.org/0000-0003-2928-9621 ,
Нечаева Т.П., канд. техн. наук, https://orcid.org/0000-0001-9154-4545 ,
Шульженко С.В., канд. техн. наук, ст.науч.сотр., https://orcid.org/0000-0002-7720-0110
Институт общей энергетики НАН Украины, ул. Антоновича, 172, г. Киев, 03150, Украина
Язык: украинский
Источник: Проблемы общей энергетики, 2020, 2(61):17-22
https://doi.org/10.15407/pge2020.02.017
Рубрика: Математическое моделирование энергетических объектов и систем
УДК: 621.311.25
Принята: 05.05.2020
Опубликовано: 15.07.2020

Литература:

 1. Про альтернативні джерела енергії: Закон України від 20.02.2003. URL: https://zakon. rada.gov.ua /laws/show/555-15 (дата звернення: 13.03.2020).
 2. Інформаційна довідка про основні показники розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу України за грудень та 2019 рік, 3 с. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol /control/uk/publish/article?art_id=2 45436840&cat_id=35081 (дата звернення: 04.04.2020).
 3. Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей. НЕК Укренерго – 2019. URL: https://www.nerc.gov.ua/?news=10017 (дата звернення: 18.04.2020).
 4. Shivashankar S., Mekhilef Saad, Mokhlis Hazlie, Karimi M., Mitigating methods of power fluctuation of photovoltaic (PV) sources – A review. Elsevier. June 2016. Vol. 59. P. 1170—1184. https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.01.059
 5. Буратинський І.М. Аналіз застосування систем акумулювання електроенергії в енергосистемах з великим обсягом відновлюваних джерел енергії. Проблеми загальної енергетики. 2019, Вип. 4(59). С. 63—67. https://doi.org/10.15407/pge2019.04.063
 6. Роз’яснення щодо обмеження генерації ВЕС та СЕС 7 січня 2020 року. НЕК Укренерго – 2018. URL: https://ua.energy/media/pres-tsentr/pres-relizy/roz-yasnennya-shhodo-obmezhennya-generatsiyi-ves-ta-ses-7-sichnya-2020-roku/ (дата звернення: 04.04.2020).
 7. Розвиток ВДЕ: інтеграція в енергосистему та фінансування. НЕК Укренерго – 2018. URL: http://saee.gov.ua/sites/default/files/01_Kovalchuk_28_11_2019.pdf (дата звернення: 04.04.2020).
 8. Limited warranty certificate for risen energy crystalline pv modules. Risen Energy – 2018. https://www.risenenergy.com/uploadfile/201809/bfa4f1806b.pdf (дата звернення: 07.11.2019).
 9. Report IEA-PVPS T13-01:2014, Review of Failures of Photovoltaic Modules, EIA Photovoltaic power system programme PVPS. ISBN 978-3-906042-16-9. URL: https://iea-pvps.org/key-topics/review-of-failures-of-photovoltaic-modules-final/ (дата звернення: 25.04.2020).
 10. Capital Cost and Performance Characteristic Estimates for Utility Scale Electric Power Generating Technologies. U.S. Energy Information Administration. February 2020, EIA – 2020. Case 24. Solar photovoltaic, 150 MVac. P. 24-1—24.6.
 11. Шульженко С.В. Особливості розрахунку вартісних показників в задачах прогнозування розвитку електроенергетичних систем в ринкових умовах їх функціонування. Проблеми загальної енергетики. 2008. Вип. 18. С. 16––20.
 12. Renewable Power Generation Costs in 2018. Сost metric methodology International Renewable Energy Agency. IRENA, 2019.
 13. Нечаєва Т.П. Оцінка сукупної роботи батарейних систем накопичення енергії з електростанціями на відновлюваних джерелах енергії. Проблеми загальної енергетики. 2019. Вип. 3(58). С. 11—16. https://doi.org/10.15407/pge2019.03.011
 14. Презентація щодо обговорення ключових положень нової системи підтримки відновлюваної енергетики. НКРЕКП. Підтримка відновлюваної енергетики. 21.08.2018, 5 с.

Скачивания:

Полный текст (PDF)