Зміст журналівПрогнозні сценарії розвитку вугільної промисловості України

Макаров В.М., канд. техн. наук, Щербина Є.В., канд. техн. наук, Крисанов Д.В., канд. техн. наук
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172. м. Київ, 03150, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2020, 2(61):4-10
https://doi.org/10.15407/pge2020.02.004
Рубрика: Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
УДК: 622.232
Надійшла: 10.03.2020
Опубліковано: 15.07.2020

Анотація:

Ситуація, що склалася у вугільній промисловості в останні роки, окрім того, що вона ускладнилася через воєнні дії на сході України, обумовлена рядом економічних і технологічних факторів.
Державний сектор вугільної галузі України на сьогодні знаходиться у край критичному стані як технічному, економічному, так і в соціальному. Основним чинником, що заважає та перешкоджає розвитку галузі, є недостатній обсяг коштів для технічного переоснащення галузі, який на сьогодні не дає можливості забезпечити випереджаюче введення в експлуатацію виробничих потужностей.
У цих умовах актуальним є визначення потенціалу видобутку вугілля за різних сценаріїв розвитку вугільної галузі.
Виведення підприємств галузі на рівень рентабельності потребує проведення заходів з реконструкції та модернізації державних підприємств шахтного фонду, що знаходяться наразі на контрольованій українською владою території.
Розроблено чотири прогнозні сценарії розвитку вугільної промисловості України, в яких враховані фактори окупації частини територій Донбасу та оптимальні стратегії модернізації галузі для підвищення продуктивності вуглевидобувних підприємств.
Прогнозні сценарії враховують роботу перспективних шахт, відновлення і розвиток буровугільного комплексу, а також будівництво нових шахт тільки на підконтрольній українській владі території.
Максимального видобутку вугілля 63,2 млн т буде досягнуто у 2035 р. за першим сценарієм, мінімального видобутку – 36,4 млн т за четвертим сценарієм у 2040 р.

Ключовi слова: вугільна промисловість, прогноз, сценарій, розвиток, стратегія

Лiтература:

 1. Цены и статистика. Уголь. Энергобизнес. 2014. № 5/842. С. 36.
 2. Цены и статистика. Уголь. Энергобизнес. 2015. № 5/894. С. 37.
 3. Цены и статистика. Уголь. Энергобизнес. 2016. № 6/946. С. 38.
 4. Цены и статистика. Уголь. Энергобизнес. 2017. № 5/996. С. 34.
 5. Цены и статистика. Уголь. Энергобизнес. 2018. № 4/1046. С. 36.
 6. Цены и статистика. Уголь. Энергобизнес. 2019. № 6/1098. С. 37.
 7. Горощенко В.В. Умови прискорення інноваційної модернізації вугільної промисловості України Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку. 2015. С. 67—83.
 8. Структура шахтного фонду України та виробничі потужності діючих шахт і розрізів на 2018 рік: керівний документ. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, 2018. 14 с.
 9. Сидляренко Я. Потенциал украинского углепрома, ситуация через призму машиностроения. II Международная конференция по угольной промышленности. Тенденции и перспективы добычи, использования угля в Украине и мире. ДТЭК. URL: https://dtek.com/content/files/yakiv-sidlyarenko.pdf (дата звернення: 15.01.2020).
 10. Левицька Н. Про пріоритетність українського вугілля в тепловій генерації та комунальному секторі держави та соціальні аспекти. ДТЕК. URL: https://dtek.com/content/files/nataliya-levits_ka.pdf (дата звернення: 09.01.2020).
 11. Концепція реформування та розвитку вугільної промисловості на період до 2020 року. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250358427 (дата звернення: 20.01.2020).
 12. Макаров В.М., Перов М.О., Макортецький М.М., Новицький І.Ю. Методика визначення перспективності шахт України. Науковий вісник Національного гірничого університету. 2010. № 6. С. 123—127. https://doi.org/10.15407/pge2017.01.016
 13. Макаров В.М. Математична модель оптимізації технологічного розвитку вуглевидобування в Україні. Проблеми загальної енергетики. 2017. Вип. 1(48). С. 16—23. https://doi.org/10.30525/978-9934-571-28-2_18
 14. Makarov V. Optimization of technological development of coal mining in Ukraine. Economic system development trends: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2018. Р. 345—363. https://doi.org/10.30525/978-9934-571-28-2

Скачування:

Повний текст (PDF)