Зміст журналівРозвиток світового ринку енергоустановок на паливних елементах. Створення нормативної бази водневої енергетики

1Дудник О.М., канд. техн. наук, ст. наук. співр., https://orcid.org/0000-0002-9832-1536 ,
1Дунаєвська Н.І., канд. техн. наук, ст. наук. співр., https://orcid.org/0000-0003-3271-8204 ,
2Соколовська І.С., канд. техн. наук, https://orcid.org/0000-0003-1959-9837
1Інститут вугільних енерготехнологій НАН України, вул. Андріївська, 19, м. Київ, 04070, Україна
2Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172. м. Київ, 03150, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2020, 1(60):66-73
https://doi.org/10.15407/pge2020.01.066
Рубрика: Державне регулювання енергетикою як природною монополією
УДК: 620.9:621.311:662.71:662.63:544.478
Надійшла: 14.01.2020
Опубліковано: 11.03.2020

Анотація:

Показано важливість розроблення та впровадження нових систем водневої енергетики для різних галузей промисловості України. Визначено, що ключовими технологіями для створення водневої енергетики України є технології одержання водню з використанням власних джерел енергії та прямого перетворення хімічної енергії водневих палив в електричну енергію в паливних елементах. Наведено основні показники та переваги енергоустановок на паливних елементах (ЕУПЕ) та світовий об’єм їх застосування для різних областей промисловості. Загальна електрична потужність ЕУПЕ, вироблених в 2019 р., порівняно з 2009 р. збільшилась більше ніж в 11 разів – до 1100 МВт. Встановлено, що впровадження технологій енергоустановок на паливних елементах у промислово розвинутих країнах розглядається як основа для створення централізованої світової водневої економіки з наявністю та подальшим розвитком розгалуженої водневої інфраструктури.
Проаналізовано стан робіт на міжнародному рівні та показано комплексність і складність завдань зі стандартизації стосовно водневої енергетики. Обґрунтовано, що для практичного впровадження енергоефективних та екологічно чистих водневих технологій в Україні, зокрема виробництва чи імпортування обладнання з подальшою його сертифікацією, необхідна відповідна база нормативних документів, які мають бути гармонізованими з європейськими та міжнародними з метою усунення можливих технічних бар’єрів у торгівлі.

Ключовi слова: водень, паливні елементи, енергетична установка, стандартизація.

Лiтература:

 1. Dudnyk O.M., Sokolovska I.S. Modern Fuel Cell Power Systems. Coal and solid organic waste gasification for hydrogen-rich synthesis gas production. Improving the efficiency and environmental performance of the combustion, gasification and thermochemical conversion of solid fuels: Abstracts of the Reports of the First Ukrainian-Polish Workshop, 28 February - 1 March, 2017. Kyiv, 2017. P. 46-48.
 2. Дудник О.М., Дунаєвська Н.І., Соколовська І.С. Застосування технологій парогазових енергетичних установок з внутрішньоцикловою газифікацією твердого та рідинного видів палива у світовій енергетиці та перспективи їх впровадження в Україні. Проблеми загальної енергетики. 2019. Вип. 3(58), C. 37-44. https://doi.org/10.15407/pge2019.03.037
 3. Ross K. Fuel cell market breaks 1 GW global capacity barrier. Power Engineering International. 2020. No. 1. 1 p. URL: https://www.powerengineeringint.com/2020/01/10/fuel-cell-market-breaks-1-gw-global-capacity-barrier/ (дата звернення: 10.01.2020).
 4. Шульженко С.В., Денисов В.А. Конкурентоспроможність паливних елементів відносно традиційних технологій виробництва електричної та теплової енергії. Проблеми загальної енергетики. 2014. Вип. 3(38), C. 29-35.
 5. Hart D., Lehner F., Jones S., Lewis J., Klippenstein M. The Fuel Cell Industry Review. 4th Energy Wave. 2018. 50 p. URL: http://www.fuelcellindustryreview.com/archive/TheFuelCellIndustryReview2018.pdf (дата звернення: 25.11.2019).
 6. Корчевой Ю.П., Дудник А.Н., Зварич В.Н. Энергетические установки с топливными элементами как привод автомобилей и автобусов (Обзор). Экотехнологии и ресурсосбережение. 2002. № 1. С. 9-21. URL: https://scholar.google.com/scholar?hl=ru&as_sdt=0,5&cluster=6107689998092583445 (дата звернення: 27.11.2019).
 7. US Car Sales Data. Toyota. Toyota Mirai. URL: http://carsalesbase.com/us-car-sales-data/toyota/toyota-mirai/ (дата звернення: 27.11.2019).
 8. Toyota Mirai. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Toyota_Mirai (дата звернення: 28.11.2019).
 9. Hydrogen Stations Map. URL: https://www.h2stations.org/stations-map/?lat=49.139384&lng=11.190114&zoom=2%20 (дата звернення: 12.12.2019).
 10. Дудник А.Н., Корчевой Ю.П., Майстренко А.Ю. Гибридные энергетические установки на топливных элементах. Енергетика: Економіка, технологія, екологія. 2000. № 3. С. 33-36.
 11. Dudnyk O.M., Sokolovska I.S. Conversion of Ukrainian Low Grade Solid Fuels with CO2 Capture. Proceedings of 27th Annual International Pittsburgh Coal Conference, 2010. PPC 2010. Volume 2. Pages 1012-1033. URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84877597445&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=c0a5801ca6bef4f2b04932f0a455ce99&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2855694353900%29&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm (дата звернення: 29.11.2019).
 12. Dudnik O., Sokolovska I. (2005) Results of Organic Fuel Conversion at Fuel Cell Test Installation. In: Sammes N., Smirnova A., Vasylyev O. (eds) Fuel Cell Technologies: State and Perspectives. NATO Science Series (Mathematics, Physics and Chemistry), vol 202. Springer, Dordrecht. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/1-4020-3498-9_15 (дата звернення: 29.11.2019). https://doi.org/10.1007/1-4020-3498-9_15
 13. Ando O., Oozawa H., Mihara M., Irie H., Urashita Y., Irthami T. Demonstration of SOFC-Micro Gas Turbine (MGT) Hybrid Systems for Commercialization. Mitsubishi Heavy Industries Technical Review. 2015. Vol. 52. No. 4. P. 43-52. URL: https://www.mhi.co.jp/technology/review/pdf/e524/e524047.pdf (дата звернення: 02.12.2019).
 14. Irie H., Miyamoto K., Teramoto Y., Nagai T., Endo R., Urashita Y. Efforts toward Introduction of SOFC-MGT Hybrid System to the Market. Mitsubishi Heavy Industries Technical Review. 2017. Vol. 54. No. 3. P. 69-72. URL: http://www.mhi.co.jp/technology/review/pdf/e554/e554170.pdf (дата звернення: 11.12.2019).
 15. Berg H.P., Kleissl M., Himmelberg A., Lehmann M., Prechavut N., Vorpahl M. Heat balancing of direct reforming fuel cells in MGT-SOFC hybrid systems IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 501 012007. 2019. https://doi.org/10.1088/1757-899X/501/1/012007
 16. The role of hydrogen and fuel cells in providing affordable, secure low-carbon heat. White paper. A H2FC Supergen. The hydrogen and fuel cell research hub. Ed. Paul Doddsand Adam Hawkes. London: Imperial College. 2014. 186 p. URL: http://www.h2fcsupergen.com/wp-content/uploads/2014/05/H2FC-SUPERGEN-White-Paper-on-Heat-May-2014.pdf (дата звернення: 09.12.2019).
 17. Дудник А.Н., Мелах В.Г. Водородные автозаправочные станции. Экотехнологии и ресурсосбережение. 2007. № 4. С. 3-12. URL: http://udf-cat.tntu.edu.ua/client/page_lib.php?docid=42712&mode=DocBibRecord (дата звернення: 02.12.2019)
 18. Дудник О.М., Соколовська І.С. Дослідження процесів отримання водню з українських енергетичних кам’яних та бурих видів вугілля. Водень в альтернативній енергетиці та новітніх технологіях /за заг. ред. академіків НАНУ В.В. Скорохода та Ю.М. Солоніна. К.: «КІМ», 2015. С. 91-97. URL: http://www.materials.kiev.ua/Hydrogen/mono2.pdf (дата звернення: 18.12.2019).
 19. Дудник О.М., Трипольський А.І., Стрижак П.Е., Калішин Є.Ю., Соколовська І.С. Отримання водню гетерогенно-каталітичною конверсією твердих органічних відходів. Водень в альтернативній енергетиці та новітніх технологіях [ за заг. ред. академіків НАНУ В.В. Скорохода та Ю.М. Солоніна]. К.: «КІМ», 2015. С. 24-32. URL: http://www.materials.kiev.ua/Hydrogen/mono2.pdf (дата звернення: 17.12.2019).
 20. Дудник А.Н., Стрижак П.Е., Соколовская И.С., Трипольский А.И., Калишин Е.Ю., Донец В.В. Изучение процесса карбонизации шелухи подсолнечника. Современная наука: исследования, идеи, результаты, технологии. Днепропетровск: НПВК «Триакон». 2011. Вып. 3(8). С. 74-78. URL: http://modern.science.triacon.org/ru/issues/2011/files/2011_3(8)_15.htm (дата звернення: 18.12.2019).
 21. Manufacturing Cost Analysis of 1, 5, 10, and 25 kW Fuel Cell Systems for Primary Power and Combined Heat and Power Applications. Battelle Memorial Institute. 2017. 293 p. URL: https://www.energy.gov/sites/prod/files/2018/02/f49/fcto_battelle_mfg_cost_analysis_1%20_to_25kw_pp_chp_fc_systems_jan2017_0.pdf (дата звернення: 16.12.2019).
 22. Maruta A. Japan’ s ENE-FARM programme. Open Workshop “Fuel cells: Why is Austria not taking off?”.2016. 22 p. URL: https://www.energyagency.at/fileadmin/dam/pdf/projekte/gebaeude/Maruta.pdf (дата звернення: 02.01.2020).
 23. Kim E. Feature: South Korea flies flag for fuel cells. Power Engineering International. 2018. Vol. 26, Issue 8. 5 p. URL: https://www.powerengineeringint.com/2018/08/15/feature-south-korea-flies-flag-for-fuel-cells/ (дата звернення: 16.12.2019).
 24. HiEff-BioPower. Development of a new highly efficient and fuel flexible CHP technology based on fixed-bed updraft biomass gasification and a SOFC. URL: https://ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020/projects/h2020-energy/combined-heat-and-power/hieff-biopower (дата звернення: 19.12.2019).
 25. Український класифікатор нормативних документів ДК 004:2008 (ICS:2005, MOD). URL: http://uas.org.ua/ua/services/standartizatsiya/dk-004-2008-ukrayinskiy-klasifikator-normativnih-dokumentiv/ (дата звернення: 03.01.2020).
 26. Офіційний сайт ISO. URL: https://www.iso.org/ (дата звернення: 08.01.2020).
 27. Офіційний сайт IEC. URL: https://www.iec.ch/ (дата звернення: 09.01.2020).
 28. Офіційний сайт CENELEC. URL: https://www.cenelec.eu/ (дата звернення: 09.01.2020).
 29. Офіційний сайт CEN. URL: https://standards.cen.eu/ (дата звернення: 08.01.2020).
 30. Sector Forum Energy Management / Working Group Hydrogen Final Report; EUR 27641 EN; 10.2790/66386. URL: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC99525/sfem%20wg%20hydrogen_final%20report%20(online).pdf (дата звернення: 03.01.2020).
 31. ДСТУ EN 62282-3-100:2014 Технології паливних елементів. Частина 3-100. Стаціонарні енергетичні установки на паливних елементах. Вимоги щодо безпечності (EN 62282-3-100:2012, IDT) / Кулик М., Дубовський С., Дудник О., Соколовська І., Стоянова І., Каденський М., Хортова О., Шварцман З. [Чинний від 2019-01-01]. (Національний стандарт України).
 32. ДСТУ EN 62282-3-300:2017 (EN 62282-3-300:2012, IDT; IEC 62282-3-300:2012, IDT) Технології паливних елементів. Частина 3-300. Стаціонарні енергетичні установки на паливних елементах. Установлення / Соколовська І.С., Білодід В.Д., Дудник О.М., Куц Г.О., Коберник В.С., Шляпін В.О. [Чинний від 2019-01-01]. (Національний стандарт України).
 33. ДСТУ EN 62282-5-1:2017 (EN 62282-5-1:2012, IDT; IEC 62282-5-1:2012, IDT) Технології паливних елементів. Частина 5-1. Переносні енергетичні установки на паливних елементах. Вимоги щодо безпечності / Соколовська І.С., Білодід В.Д., Дудник О.М., Куц Г.О., Коберник В.С., Шляпін В.О. [Чинний від 2019-01-01]. (Національний стандарт України).

Скачування:

Повний текст (PDF)