Зміст журналівЗагальна оцінка потенціалу скорочення викидів парникових газів у нафтогазовій галузі України на період до 2040 року

Лещенко І.Ч., канд. техн. наук, ст. наук. співр., https://orcid.org/0000-0003-3382-4762 ,
Єгер Д.О., д-р техн. наук, чл.-кор. НАН України, https://orcid.org/0000-0001-9656-3972
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172. м. Київ, 03150, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2020, 1(60):55-65
https://doi.org/10.15407/pge2020.01.055
Рубрика: Екологічні аспекти енергетики та захист довкілля
УДК: 620.9:502.131
Надійшла: 14.11.2019
Опубліковано: 11.03.2020

Анотація:

Наведено результати аналізу стану викидів парникових газів у нафтогазовій галузі згідно даних останнього Національного кадастру антропогенних викидів із джерел і абсорбції поглиначами парникових газів в Україні. Показано, що галузь є великим джерелом витоків метану, які склали у 2017 р. 44% від викидів цього парникового газу в цілому по країні. Викиди двоокису вуглецю від галузі вносять незначний вклад у загальні по країні викиди цього парникового газу й у 2017 р. складали лише 3%. Встановлено, що головним пріоритетом для галузі є скорочення викидів метану від діяльності з природним газом, що є типовим для газових галузей інших країн.
Наведено сформовані з урахуванням досвіду національних та міжнародних програм та ініціатив, спрямованих на скорочення викидів метану внаслідок нафтогазових операцій, переліки доцільних до впровадження в Україні заходів і технологій для діяльності з розвідки, освоєння, видобування та підготовки до транспортування вуглеводнів, діяльності з магістрального транспортування і підземного зберігання природного газу, діяльності з розподілення природного газу та його споживання житловим та комерційним секторами. Окремо відзначено необхідність вирішення в Україні проблеми моніторингу викидів та витоків метану в нафтогазовій галузі, що вимагає удосконалення та стандартизації їх кількісного визначення, звітності та верифікації, але цю проблему повністю не вирішено в жодній країні світу, що пов’язано з певними особливостями джерел викидів у галузі.
Надано порівняльний аналіз результатів розрахунків собівартості послуг з магістрального транспортування природного газу при заміні існуючих газотурбінних газоперекачувальних агрегатів на нові газотурбінні та електроприводні агрегати.
Наведено зовнішні умови розвитку нафтогазової галузі, для яких розраховано загальні оцінки викидів парникових газів до 2040 р. для двох сформованих сценаріїв – із запровадженням заходів зі скорочення викидів та без їх запровадження.

Ключовi слова: нафтогазова галузь, двоокис вуглецю, метан, скорочення викидів парникових газів, технологія.

Лiтература:

 1. Керівні принципи національних інвентаризацій парникових газів МГЕЗК. 2006. URL: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/ (дата звернення: 27.08.2019).
 2. Climate Change 2013: The Physical Science Basis. The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. URL: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf (дата звернення: 23.10.2019).
 3. Ukraine’s Greenhouse Gas Inventory, Annual National Inventory Report for Submission under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol 1990-2017. URL: https://unfccc,int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/greenhouse-gas-inventories-annex-i-parties/national-inventory-submissions-2019 (дата звернення: 11.06.2019).
 4. EPA Natural Gas STAR Program. URL: https://www.epa.gov/natural-gas-star-program/natural-gas-star-program (дата звернення: 31.10.2019).
 5. Methane Guiding Principles. URL: http://www.ipieca.org/our-work/climate-energy/methane-guiding-principles/ (дата звернення: 17.10.2019).
 6. Oil and Gas Climate Initiative. URL: https://oilandgasclimateinitiative.com (дата звернення: 17.10.2019).
 7. Oil and gas methane partnership technical guidance documents. URL: https://ccacoalition.org/en/content/oil-and-gas-methane-partnership-technical-guidance-documents (дата звернення: 17.10.2019).
 8. Екологічна політика публічного акціонерного товариства НАК «Нафтогаз України». URL: http://www.naftogaz.com/files/Activities/Naftogaz-ecology-14001-ukr.pdf (дата звернення: 24.10.2019).
 9. Екологічна політика ПАТ «Укргазвидобування». URL: http://ugv.com.ua/uploads/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0__4.pdf (дата звернення: 24.10.2019).
 10. Екологічна політика ПАТ «Укрнафта» URL: https://www.ukrnafta.com/data/About-Company/dod3.pdf (дата звернення: 24.10.2019).
 11. Екологічна політика ПАТ «Укртрансгаз» URL: http://utg.ua/img/menu/gts/eco-politics-ISO-14001-02042015.pdf (дата звернення: 24.10.2019).
 12. Екологічна політика АТ «Укртранснафта». URL: https://www.ukrtransnafta.com/ekologichna-politika/ (дата звернення: 24.10.2019).
 13. Best Practice Guidance for Effective Methane Management in the Oil and Gas Sector. Monitoring, Reporting and Verification and Mitigation. August 2019. URL: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/ images/CMM/CMM_CE/BPG_Methane_final_draft_190912.pdf (дата звернення: 23.10.2019).
 14. Potential ways the gas industry can contribute to the reduction of methane emissions. Report for the Madrid Forum (5-6 June 2019). URL: https://www.gie.eu/index.php/gie-publications/methane-emission-report-2019/27786-gie-marcogaz-report-for-the-madrid-forum-potential-way-gas-industry-can-contribute-to-the-reduction-of-methane-emissions/file (дата звернення: 24.09.2019).
 15. Best Available Techniques Guidance Document on upstream hydrocarbon exploration and production. Final Guidance Document. Contract No. 070201/2015/706065/SER/ENV.F.1. European Commission. URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f9265d2b-574d-11e9-a8ed-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-93598867 (дата звернення: 23.10.2019).
 16. Методы обнаружения утечки газа при добыче, транспортировке, распределении и хранении природного газа. Специальная группа экспертов по поставкам и использованию газа. Восьмая сессия, 2007. URL: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/wpgas/adhoc/8_adhoc/ methan_detect_text_r.pdf (дата звернення: 23.10.2019).
 17. Казда C. Чому українські газорозподільні мережі вимагають мужності і грошей. URL: https://voxukraine.org/uk/funds-and-firm-actions-to-reanimate-ukraines-gas-distribution-system-ua/ (дата звернення: 18.06.2018).
 18. Річні звіти за 2014-2018 роки. Група НАК Нафтогаз України URL: http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/9B0566E71C6B0F9CC2257EDD006E558B?OpenDocument&Ex (дата звернення: 25.09.2019).
 19. Лещенко І.Ч. Система математичних моделей дослідження перспектив функціонування і розвитку газової галузі в сучасних умовах. Проблеми загальної енергетики. 2017. Вип. 3(50). С. 5-14. https://doi.org/10.15407/pge2017.03.005
 20. Щуровский В. Энерготехнологические системы для компрессорных станций: перспективы применения. Газотурбинные технологии. 2005. № 7. С. 12.
 21. Халатов А.А., Костенко Д.А., Парафійник В.П., Смірнов А.В. Реконструкція компресорних станцій газотранспортної системи України з використанням газотурбінних та електропривідних газоперекачувальних агрегатів. Нафтова і газова промисловість. 2010. № 1. С. 30-35.
 22. Нафтогаз отказался от Стратегии 20/20 и представил новую. Ліга-бізнес від 23.07.2019. URL: https://biz.liga.net/ekonomika/tek/ novosti/naftogaz-otkazalsya-ot-strategii-2020-i-predstavil-novuyu (дата звернення: 09.10.2019).
 23. Закревский А. Газовая стратегия Украины: Критика Программы 20/20. URL: https://biz.censor.net.ua/resonance/3135518/gazovaya_strategiya_ukrainy_kritika_programmy_2020 (дата звернення: 09.10.2019).
 24. Напрями та прогнозування обсягів декарбонізації у нафтогазовій та вугільній галузях України: Звіт про НДР. Інститут загальної енергетики НАН України. К., 2019. 177 с.

Скачування:

Повний текст (PDF)