Зміст журналівАналіз тенденцій та напрямів розвитку теплової електроенергетики в Україні

Тесленко О.І., канд. техн. наук, https://orcid.org/0000-0002-3772-5991 ,
Горський В.В., https://orcid.org/0000-0001-9128-9556 ,
Маляренко О.Є., канд. техн. наук, ст. наук. співр., https://orcid.org/0000-0001-5882-916X
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172. м. Київ, 03150, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2020, 1(60):38-46
https://doi.org/10.15407/pge2020.01.038
Рубрика: Прогнозування, системний аналіз та оптимізація структурного розвитку енергетики
УДК: 620.9
Надійшла: 14.01.2020
Опубліковано: 11.03.2020

Анотація:

Розглянуто та проаналізовано сучасний стан систем генерації електроенергії в Україні. Приведено динаміку обсягів та структуру виробництва електроенергії та питомі витрати палива на її відпуск. Наведено та розглянуто перспективні технології та заходи з підвищення ефективності роботи ТЕС в енергосистемах у сучасних умовах стрімкого розвитку використання відновлювальних джерел енергії в енергетиці. Деталізовано запропонований можливий перехід енергетики країни від викопних видів палива до поновлювальних енергетичних ресурсів, таких як біопаливо, сонячна та вітрова енергетика. Проаналізовано запропонований сценарій переходу до 100% відновлювальної енергогенерації за чотири етапи із розвитком та модернізацією теплових станцій на органічному паливі як необхідність для завершення даного сценарію. Обґрунтовано, що новітня електрична система має поєднувати всі види генерації та будь-які типи споживачів для ситуаційного керування попитом на їхні послуги; змінювати в режимі реального часу параметри і топологію мережі за поточними режимними умовами, забезпечувати розширення ринкових можливостей інфраструктури шляхом взаємного надання послуг суб’єктами ринку та інфраструктурою.

Ключовi слова: енергетика, система, енергозабезпечення, електропостачання, теплопостачання, енергоефективність, питомі витрати палива.

Лiтература:

 1. Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245255506&cat_id=245255478 // (дата звернення: 09.01.2020).
 2. Директива 2012/27/ЄС про енергоефективність. URL: http://enref.org/docs/dyrektyva-2012-27es-pro-enerhoefektyvnist/ (дата звернення: 09.01.2020).
 3. План розвитку Об’єднаної енергетичної системи України на 2016 – 2025 роки. ДП «НЕК «Укренерго». URL: http://www.ukrenergo.energy.gov.ua (дата звернення: 10.01.2020).
 4. Національна енергетична компанія «Укренерго». URL: https://ua.energy. (дата звернення: 10.01.2020).
 5. Дані по виробництву електроенергії в Україні у 2018 р. URL: http://ua.energy/diyalnist/osnovni-pokaznyky/#1556279088828-2a4cec98-a360 (дата звернення: 09.01.2020).
 6. Інформація про роботу електроенергетичного комплексу за 12 місяців 2018 року. Фактичний баланс та структура споживання електроенергії URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245374262 (дата звернення: 10.01.2020).
 7. Інформація про роботу електроенергетичного комплексу за 12 місяців 2018 року. Прогнозний (орієнтовний) склад блоків та виробіток електроенергії ТЕС енергогенеруючих компаній URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245374264 (дата звернення: 10.01.2020).
 8. Інформація про роботу електроенергетичного комплексу за 12 місяців 2018 року. Питомі витрати палива на відпуск електроенергії. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245374266 (дата звернення: 10.01.2020).
 9. Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей (проєкт). ДП НЕК «Укренерго». 2019. 84 с. URL: https://ua.energy/majbutnye-ukrenergo/plan-rozvytku-oes-ukrayiny/zvit-z-otsinky-vidpovidnosti-dostatnosti-generuyuchyh-potuzhnostej/#1568731736463-837e7364-7b4c (дата звернення: 12.01.2020).
 10. Паризька угода від 12.12.2015. Ратифіковано Законом України № 1469-VIII від 14.07.2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l61 (дата звернення:11.01.2020).
 11. Energy Technology Perspectives 2017. International Energy Agency, OECD, Paris. URL: https://www.oecd.org/about/publishing/Corrigendum_EnergyTechnologyPerspectives2017.pdf (дата звернення: 10.01.2020).
 12. Technology Innovation to Accelerate Energy Transitions. International Energy Agency, OECD, Paris. URL: https://www.g20karuizawa.go.jp/assets/pdf/Technology%20innovation%20to%20accelerate%20energy%20transitions.pdf (дата звернення: 09.01.2020).
 13. Коробко Б.П., Лінник О.М., Кануннікова Р.Е. Ефективні заходи з модернізації ОЕС України для запобігання її колапсу та підвищення рівня децентралізації генерації електрики. Промислова електроенергетика та електротехніка. 2016. № 2-3. С. 16-22.
 14. Wartsila. Towards a 100 percent renewable energy future. URL: https://www.wartsila.com/energy/learn-more/downloads/presentation/towards-a-100-percent-renewable-energy-future (дата звернення: 09.01.2020).
 15. LAZARD’S LEVELIZED COST OF ENERG ANALYSIS — VERSION 12.0. November 2018. URL: https://www.lazard.com/perspective/levelized-cost-of-energy-and-levelized-cost-of-storage-2018/ (дата звернення: 09.01.2020).
 16. Коберник В.С. Економічний аналіз використання технологій перетворення енергії на ТЕС України. Проблеми загальної енергетики. 2017. Вип. 4(51). С. 67-72. https://doi.org/10.15407/pge2017.04.067
 17. Майстренко О.Ю., Корчевой Ю.П., Топал О.І., Чернявський М.В., Вольчин І.А., Дунаєвська Н.І., Дудник О.М. Сучасні розробки Інституту вугільних енерготехнологій НАН України для теплової енергетики. К.: ГНОЗІС, 2014. 224 с.
 18. Вольчин І.А., Дунаєвська Н.І., Гапонич Л.С., Топал О.І., Засядько Я.І. Перспективи впровадження чистих вугільних технологій в енергетику країн. К.: ГНОЗІС, 2013. 310 с.
 19. Дудник О.М., Дунаєвська Н.І., Соколовська І.С. Застосування технологій парогазових енергетичних установок з внутрішньоцикловою газифікацією твердого та рідинного видів палива у світовій енергетиці та перспективи їх впровадження в Україні. Проблеми загальної енергетики. 2019. Вип. 3(58). С. 37-44. https://doi.org/10.15407/pge2019.03.037
 20. Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей (доопрацьований). ДП НЕК «Укренерго». 2018. 175 с. URL: https://ua.energy/wp-content/uploads/2019/04/ZvitAdekvatnostiGenPotuzhnostej_31_03_2019.pdf (дата звернення: 10.01.2020).
 21. Аналітичний звіт до питання розвитку ВЕС та СЕС в складі ОЕС України. ДП НЕК «Укренерго». 2018. URL: https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/06/ANALITYCHNYJ-ZVIT-2.pdf (дата звернення: 11.01.2020).

Скачування:

Повний текст (PDF)