Зміст журналівАналіз сценаріїв розвитку атомної енергетики України

1Азаров С.І., д-р техн. наук, ст. наук. співр., https://orcid.org/0000-0002-9951-8867 ,
2Сидоренко В.Л., канд. техн. наук, доц., https://orcid.org/0000-0002-4584-486X ,
3Задунай О.С., канд. техн. наук, https://orcid.org/0000-0001-8589-1604
1Інститут ядерних досліджень НАН України, пр. Науки, 47, м. Київ, 03028, Україна
2Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, вул. Вишгородська, 21, м. Київ, 04074, Україна
3Державний науково-дослідний інститут спеціального зв'язку та захисту інформації, вул. Залізняка, 6, м. Київ, 03142, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2020, 1(60):31-37
https://doi.org/10.15407/pge2020.01.031
Рубрика: Прогнозування, системний аналіз та оптимізація структурного розвитку енергетики
УДК: 338.27:620.9
Надійшла: 13.01.2020
Опубліковано: 11.03.2020

Анотація:

Представлено результати аналізу розвитку атомної генерації в Україні у контексті обґрунтування шляхів оптимізації електроенергетичного балансу країни за умов виведення або подовження терміну експлуатації діючих ядерних енергоблоків АЕС. Підкреслюється, що атомна енергетика України є базовою складовою в її енергозабезпеченні, виробляючи понад 40% електроенергії. Зазначається, що актуальність цієї тематики зумовлена надзвичайною важливістю забезпечення енергетичної безпеки України, тим більше, що атомна енергетика стала вирішальним фактором України в безкомпромісній боротьбі за енергетичну незалежність. Аналізуються та порівнюються Енергетичні стратегії України та різноманітні сценарії розвитку атомної енергетики разом з іншими енерговиробляючими галузями. Детально проаналізовано обмеження і бар’єри, що стримують розвиток атомної енергетики в нашій країни. Представлено основні групи бар’єрів за причинами виникнення і за характером прояву та іншими ознаками, що доводиться враховувати під час прогнозування розвитку атомної енергетики. Вказується, що перелік бар’єрів можна доповнювати, а їх склад міняти в залежності від розв’язуваної задачі і розглянутого ієрархічного рівня. Наголошується, що розвиток ядерно-енергетичного комплексу в Україні відбувається в умовах ускладнення його зовнішніх і внутрішніх взаємозв’язків, принципових змін у характері і структурі економіки, глобалізації, прискорення науково-технічного прогресу. За критеріями економічності, екологічності, надійності та ресурсозабезпеченості електроенергетики сценарії, що передбачають подовження терміну експлуатації АЕС, є значно прийнятнішими за ті, що передбачають їхнє закриття. Визначено, що серед важливих умов подовження терміну експлуатації енергоблоків АЕС слід виокремити диверсифікацію постачання свіжого ядерного палива.

Ключовi слова: генеруючі потужності, атомна енергетика, сценарії розвитку, оцінка, ядерно-енергетичний комплекс.

Лiтература:

  1. Кулик М.М., Горбулін В.П., Кириленко О.В. Концептуальні підходи до розвитку енергетики України (аналітичні матеріали). Київ: Інститут загальної енергетики НАН України, 2017. 78 с.
  2. Про національну енергетичну програму України до 2010 року: постанова Верховної Ради України від 15 травня 1996 р. № 191/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1757-2000-%D0%BF (дата звернення: 20.11.2019).
  3. Оновлений План розвитку Об’єднаної енергетичної системи України на 2015-2024 роки. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=244996563 (дата звернення: 20.11.2019).
  4. Енергетична стратегія України на період до 2030 р.: розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 1071-р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0002120-13 (дата звернення: 20.11.2019).
  5. Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. № 145-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/145-2006-%D1%80 (дата звернення: 20.11.2019).
  6. Оновлення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року: проект. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/publish/ article?art_id=222022&cat_id=104126 (дата звернення: 20.11.2019).
  7. Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року: постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 1071. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1071-2013-%D1%80 (дата звернення: 20.11.2019).
  8. Нова енергетична стратегії України до 2035 року: "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність". URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/doccatalog/list?currDir=50358 (далі посилання: energetychna_strategiya_do_2035_r.zip) (дата звернення: 20.11.2019).
  9. Нова енергетична стратегії України до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність": розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80 (дата звернення: 20.11.2019).

Скачування:

Повний текст (PDF)