Зміст журналівРоль і механізми впливу похідних від регулюючих потужностей на стабільність частоти в енергосистемах з вітровими електростанціями

Кулик М.М., акад. НАН України, д-р техн. наук, проф., https://orcid.org/0000-0002-5582-7027 ,
Згуровець О.В., канд. техн. наук, https://orcid.org/0000-0001-8439-9781
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172. м. Київ, 03150, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2020, 1(60):24-30
https://doi.org/10.15407/pge2020.01.024
Рубрика: Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем
УДК: 621.311.661
Надійшла: 09.01.2020
Опубліковано: 11.03.2020

Анотація:

Вивчено роль та механізми впливу похідних від потужностей вітрових електростанцій та регулюючих генераторів на стабілізацію частоти в об’єднаних енергосистемах. У процесі аналізу отриманих результатів було введено новий якісний показник R, що відповідає відношенню максимального модуля похідної від потужності регулятора до максимального модуля похідної від потужності вітрової електростанції.
Використання вказаного показника дозволило визначити необхідну швидкодію регуляторів для забезпечення надійного регулювання частоти та потужності в енергосистемі з вітровими електростанціями. Зокрема, було визначено, що зі збільшенням значення показника R покращується якість регулювання частоти та потужності в енергосистемі.
Згідно отриманих даних необхідна точність по частоті за вимогами ОЕС України та ENTSO-E задовольняється вже при значеннях параметра R, що дорівнюють 0,57 та 0,86 відповідно. Однак при цьому відхилення потужності, що генерується тандемом регулятора та вітрової електростанції, від завдання диспетчерського центру сягає 10,3 та 1,9%, що може призвести до перевищення уставок по напрузі у вузлах приєднання вітрової станції до мережі енергосистеми. Тому при конфігуруванні системи стабілізації частоти і потужності потрібно враховувати виконання вимог щодо відхилення як по частоті, так і по потужності. Як показують наведені дослідження, зазначені вимоги одночасно гарантовано виконуються при значенні параметра R, який дорівнює одиниці.
Також було встановлено, що подальше підвищення швидкодії регулятора понад значення, що визначається оптимальною величиною параметра R, не надає додаткових технологічних переваг, однак може погіршувати економічні показники регулятора.

Ключовi слова: частота, регулювання, потужність, швидкодія, енергосистема, вітрова електростанція, акумуляторна батарея.

Лiтература:

  1. Кулик М.М., Дрьомін І.В., Згуровець О.В. Дослідження режимів роботи об’єднаних енергосистем з потужними вітровими електростанціями та акумуляторними батареями. Проблеми загальної енергетики. 2018. Вип. 2(53). С. 15-20. https://doi.org/10.15407/pge2018.02.015
  2. Кулик М.М., Згуровець О.В. Адаптивна модель регулювання частоти в енергосистемах з вітровими електростанціями. Проблеми загальної енергетики. 2018. Вип. 4(55). С. 5-10. https://doi.org/10.15407/pge2018.04.005
  3. Батарея Tesla стабилизировала энергосеть Австралии, когда отказала угольная ТЭС. URL:https://elektrovesti.net/58153_batareya-tesla-stabilizirovala-energoset-avstralii-kogda-otkazala-ugolnaya-tes (дата звернення: 01.08.2018).

Скачування:

Повний текст (PDF)