Зміст журналівМатематична модель оптимізації технологічного розвитку нафтогазової галузі

Каплін М.І., канд. техн. наук, https://orcid.org/0000-0001-9328-4257 ,
Макаров В.М., канд. техн. наук, https://orcid.org/0000-0003-1068-5923 ,
Перов М.О., https://orcid.org/0000-0002-0654-5648
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172. м. Київ, 03150, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2020, 1(60):4-13
https://doi.org/10.15407/pge2020.01.004
Рубрика: Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем
УДК: 622.324:338.5
Надійшла: 24.12.2019
Опубліковано: 11.03.2020

Анотація:

Основними причинами зменшення видобутку вуглеводнів в Україні є перехід більшості основних за видобутком та запасами родовищ у пізню стадію розробки, що характеризується значним їх виснаженням (80–85% від початкових запасів), а за результатами геологорозвідувальних робіт відкриваються, в основному, дуже дрібні, дрібні та середні родовища на значних глибинах залягання – 4,5–6 км.
У цих умовах актуальним є вирішення задачі прогнозування розвитку паливних галузей шляхом розроблення економіко-математичних моделей прогнозування процесів розповсюдження ефективних технологій в нафтовій та газовій галузях енергокомплексу країни.
Вперше в Україні розроблено математичну модель часової залежності обсягу видобутку родовища вуглеводнів протягом обмеженого періоду його розробки, що використовує бінарні змінні для визначення критичних точок такої залежності, і у такий спосіб дозволяє розглядати задачу оптимального планування відкриття й розробки родовищ нафти й природного газу.
Також розроблено модель оптимізації розвитку видобувної галузі з вартісним критерієм для визначення доцільного часу введення в експлуатацію родовищ із наперед заданими показниками часової залежності обсягу видобутку, на базі якої побудовано модель Л.В. Канторовича, що пов’язує в асортиментному векторі обсяги видобутку з обсягами виробництва видобувних запасів вуглеводнів, збільшення яких є необхідною умовою підвищення видобутку в країні.
За допомогою описаних моделей виконано тестові розрахунки для трьох типів (малі, середні, великі) нових родовищ, розробка яких має задовольнити показники обсягів видобутку за етапами періоду моделювання розвитку галузі. Для забезпечення прогнозних загальних обсягів видобутку вже на початкових етапах розвитку галузі необхідно розпочати введення в експлуатацію родовищ як з малими, так і середніми обсягами запасів, що вимагає значних інвестицій у виконання пошукових і розвідувальних робіт.

Ключовi слова: нафтогазова промисловість, моделювання, оптимізація, прогнозування, розвиток, етапи розробки.

Лiтература:

 1. Стогній О.В., Каплін М.І., Макаров В.М., Білан Т.Р. Математична модель розвитку вугільної промисловості України в умовах міжнародної конкуренції. Проблеми загальної енергетики. 2014. Вип. 1(36). С. 24-32.
 2. Макаров В.М. Математична модель оптимізації технологічного розвитку вуглевидобування в Україні. Проблеми загальної енергетики. 2017. Вип. 1(48). С. 16-23. https://doi.org/10.15407/pge2017.01.016
 3. Makarov V. Optimization of technological development of coal mining in Ukraine. Economic system development trends: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2018. P. 345-363. https://doi.org/10.30525/978-9934-571-28-2
 4. Дорошенко В.М. Тенденції розвитку методів видобутку нафти в Україні. Стан, проблеми і перспективи розвитку нафтогазового комплексу Західного регіону України. Львів, 1995. С. 84-85.
 5. Цены и статистика. Нефть и газ. Энергобизнес. 2014. № 3/841. С. 33.
 6. Цены и статистика. Нефть и газ. Энергобизнес. 2014. № 5/845. С. 32.
 7. Цены и статистика. Нефть и газ. Энергобизнес. 2015. № 3/892. С. 29-33.
 8. Цены и статистика. Нефть и газ. Энергобизнес. 2016. № 3/943. С. 37-40.
 9. Дольник В. Видобуток-2016: галузь контрастів. НефтеРинок. URL: http://www.nefterynok.info/uk/statti/vidobutok-2016-galuz-kontrastv (дата звернення: 19.12.2019).
 10. Видобуток нафти в Україні впав на 12% – Міненерго. Слово і діло. URL: https://www.slovoidilo.ua/2017/01/17/novyna/ekonomika/vydobutok-nafty-v-ukrayini-vpav-na-12-minenerho (дата звернення: 19.12.2019).
 11. Видобуток газу в Україні за 2017 рік збільшився на 4%. Мind. URL: https://mind.ua/news/20181103-vidobutok-gazu-v-ukrayini-za-2017-rik-zbilshivsya-na-4 (дата звернення: 05.12.2019).
 12. Цены и статистика. Нефть и газ. Энергобизнес. 2019. № 5/1097. С. 33-34.
 13. Дорошенко В.М., Прокопів В.Й. Проблеми та перспективи видобування нафти на родовищах ВАТ «Укрнафта». Нафтова і газова промисловість України: на шляху до євроінтеграції: міжнар. конф. 9 10 лист. 2005 р.: тези допов. К.: Нафтогаз України. С. 47-52.
 14. Карп І.М., Єгер Д.О., Зарубин Ю.О. та ін. Стан і перспективи розвитку нафтогазового комплексу України. К.: Наук. думка, 2006. 310 с.

Скачування:

Повний текст (PDF)