Зміст журналівАналіз принципів формування локальних ринків теплової енергії в системах централізованого теплопостачання

Дешко В.І., д-р техн. наук, проф.,
Замулко А.І., канд. техн. наук, доц.,
Карпенко Д.С.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", пр. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2018, 4(55):51-58
https://doi.org/10.15407/pge2018.04.051
Рубрика: Побудова, організація та функціонування енергетичних ринків
УДК: 644.1
Надійшла: 4.10.2018
Опубліковано: 27.12.2018

Анотація:

В даній статті описані тенденції розвитку систем централізованого теплопостачання та особливостей функціонування систем теплопостачання в Україні. Визначені передумови створення локальних ринків теплової енергії в системах централізованого теплопостачання. Виконана порівняльна характеристика теплової та електричної енергії як товару.
Метою даної роботи є аналіз особливостей та визначення принципів формування локальних ринків теплової енергії із співставленням досвіду формування і функціонування ринку електричної енергії в Україні.
Визначено, що електрична енергія має абсолютно інший фізичний характер, по відношенню до теплової енергії. На відміну від теплової енергії, електрична енергія є однорідним товаром і значно менше обмежена у дальності транспортування через магістральні та розподільчі мережі. Але, якщо розглядати електричну енергію як товар в цілому, то, теплова енергія може підпорядковуватись правилам ринку електричної енергії та визначатись відповідними аналогіями із врахуванням відмінностей, які мають місце.
У висновках визначено, що ринки електричної та теплової енергії мають загальну основу у вигляді сутності енергетичного ринку. Більшість принципів функціонування ринку електричної енергії можуть бути перенесені на локальні ринки теплової енергії при його створенні. Враховуючи спільні ознаки ринків електричної та теплової енергії, можна казати про інтеграцію ринку теплової енергії в ринок електричної енергії у майбутньому після його створення, згідно тенденцій розвитку систем централізованого теплопостачання. Також, можливе прийняття законодавчої бази про ринок електричної енергії за основу, при створенні локальних ринків теплової енергії.

Ключовi слова: ринок електричної енергії, ринок теплової енергії, централізоване теплопостачання, енергоефективність.

Лiтература:

 1. Карпенко Д.С., Дешко В.І. Побудова ефективної моделі ринку теплової енергії в реаліях України. Енергетика та електрифікація. 2016. № 2 (390). С. 18—23.
 2. Дешко В.І., Карпенко Д.С. Техніко-економічний аналіз створення ринку теплової енергії в Україні. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2018. № 2. С. 26—37.
 3. Haoran Li, Natasa Nord. Transition to the 4th generation district heating – possibilities, bottlenecks, and challenges. Energy Procedia 00 (2018) 000-000.
 4. Asset Khabdullin, Zauresh Khabdullina, Guldana Khabdullina, Dace Lauka, Dagnija Blumberga. Demand response analysis methodology in district heating system. Energy Procedia. 2017. Vol. 128. P. 539–543.
 5. Jona Maurer, Christoph Elsner, Stefan Krebs, Soren Hohmann. Combined Optimization of District Heating and Electric Power Networks. Energy Procedia. 2018. Vol. 149. P. 509—518.
 6. Дешко В.І., Карпенко Д.С. Техніко-економічний аналіз створення ринку теплової енергії в Україні. Матеріали міжнародно-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку та права». Частина 2. C. 21—22.
 7. Роберт С. Пиндайк, Дэниел Л. Рубинфельд. Микроэкономика. 2011. 771 c.
 8. Про природні монополії: Закон України від 20.04.2000 № 1682-IІІ з поточною редакцією від 11.06.2017 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-14.
 9. Дешко В.І., Карпенко Д.С. Імітаційне моделювання та оптимізація ринку теплової енергії. Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів і систем». Т. 2. С. 231–232.
 10. Про альтернативні джерела енергії: Закон України від 20.02.2003 № 555-IV з поточною редакцією від 11.06.2017 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-15.
 11. Про теплопостачання: Закон України від 02.06.2005 № 2633-ІV з поточною редакцією від 09.06.2018 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2633-15.
 12. КТМ 204 Україна 244-94. Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні.
 13. Методика розрахунку кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального користування багатоквартирних будинків, та визначення плати за їх опалення: Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 31.10.2006 № 359. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1237-06.
 14. Правила надання послуг з центалізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630.
 15. Правила користування тепловою енергією: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. № 1198.
 16. Стрелков М.Т. Статична модель складу системи ринку електричної енергії. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2015. № 3. С. 117—123.
 17. Семенов В.Г. Оценка возможности организации конкуренции в системах теплоснабжения. URL: http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=316.
 18. Правила роздрібного ринку електричної енергії: Постанова НКРЕКП від 14 березня 2018 р. № 312.
 19. Кодекс комерційного обліку електричної енергії: Постанова НКРЕКП від 14 березня 2018 р. № 311.
 20. Про ринок електричної енергії: Закон України від 13.04.2017 № 2019-VІІІ з поточною редакцією від 10.06.2018 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19.
 21. Правила ринку електричної енергії: Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 №307ю URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0307874-18.
 22. Блінов І.В. Теоретичні засади функціонування конкурентного ринку електроенергії. К.: Наукова думка, 2015. 250 с.

Скачування:

Повний текст (PDF)