Зміст журналівОцінка перспективи використання бурого вугілля на ТЕС України

Коберник В.С., https://orcid.org/0000-0001-8727-7157
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172. м. Київ, 03150, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2018, 4(55):25-28
https://doi.org/10.15407/pge2018.04.025
Рубрика: Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
УДК: 621.311
Надійшла: 31.10.2018
Опубліковано: 27.12.2018

Анотація:

Метою статті є визначення перспективи використання бурого вугілля на ТЕС. Для цього проведено порівняння техніко-економічних показників енергоблоків ТЕС з факельним спалюванням кам’яного і бурого вугілля за різними технологіями (надкритичний тиск пари і ультранадкритичний тиск пари) і забезпечують досягнення сучасних норм викидів основних забруднюючих речовин згідно Директиви 2010/75/ЕС. Розрахунки проведені за середньою собівартістю виробленої за життєвий цикл енергії (LCOE), що забезпечує самоокупність джерела виробництва за весь цикл існування. Показник LCOE враховує всі витрати за життєвий цикл. Для проведення розрахунків будівництва нових енергоблоків на теплових електростанціях було використано данні Міжнародного енергетичного агентства і програмно-інформаційний комплекс порівняльної оцінки вартості електричної енергії за життєвий цикл при спалюванні органічного палива в енергетичних установках, розроблений в Інституті загальної енергетики НАН України. Проаналізовано вплив виду і ціни (за формулою «Роттердам+» та без формули) палива на середню вартість електричної енергії за життєвий цикл при впровадженні нових технологій перетворення енергії на ТЕС. Найбільш економічно доцільними з урахуванням характеристик українського кам’яного і бурого вугілля та їх вартості для використання на ТЕС можна вважати пиловугільні енергоблоки надкритичного тиску пари з факельним спалюванням кам’яного вугілля з сіркоочисткою і азотоочисткою. Українське буре вугілля має високу вологість і сірчистість, тому потребує спеціальних технологій термічної переробки. Використання бурого вугілля на ТЕС рекомендується після впровадження на електростанціях установок дроблення і сушіння для покращення його якості (наприклад мікрохвильових).

Ключовi слова: теплова електрична станція, надкритичні параметри пари, буре вугілля, вартість електричної енергії.

Лiтература:

  1. Цена бурого угля и характеристики для европейского производства. URL:http://www.eic.in.ua/European-prices-brown-coal.
  2. Projected Costs of Generating Electricity. Nuclear energy agency. International energy agency. 2010. 203 р.
  3. Ціна українського вугілля за формулою «Роттердам+». URL: http://ua-energy.org/post/61012.
  4. Вартість бурого вугілля. URL: http://www.ua-tenders.com/offer/105613/.
  5. Технические характеристики бурого угля. URL: http://eic.in.ua/sites/default/files/TXBU.pdf.
  6. Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності промисловості у 2010–2017 роках. К.: Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
  7. Куксов А.С., Нагорнов В.Н. Методические подходы к оценке экономической целесообразности энергетического использования белорусских бурых углей. Актуальные проблемы энергетики. Материалы 65-й СНТК. Минск, 2013. С. 471—474. URL: http://www.bntu.by/images/stories/ef/SCIENSE/65-7.pdf.
  8. Эффективные направления технического перевооружения угольных энергоблоков 200–300 МВт. Харьковское ЦКБ «Энергопрогресс», 2012. 29 с. URL: http://www.niss.gov.ua/public/File/2012_table/Pr10_25_12_2012.pdf.
  9. Хайдурова А.А. Улучшение качественных характеристик твердого топлива воздействием микроволновой энергии при его подготовке к сжиганию: автореф. дис. … канд. техн. наук, спец. 01.04.14 ?Теплофизика и теоретическая теплотехника. Улан-Уде, 2010. 20 с.

Скачування:

Повний текст (PDF)