Зміст журналівПерспективні заходи утилізації золошлакових відходів ТЕС

Кєсова Л.О., д-р техн. наук, проф., Кравчук Г.В.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", пр. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2018, 1(52):59-64
https://doi.org/10.15407/pge2018.01.059
Рубрика: Системний аналіз енергозберігаючих технологій та оптимізація енергоємних виробництв
УДК: 621.3.11.22
Надійшла: 30.01.2018

Анотація:

Визначено шляхи корисного використання в Україні золошлакових відходів ТЕС, основні заходи їх переробки при широкомасштабній  утилізації.

Ключовi слова: теплова електростанція, золошлак, відходи, утилізація, лантаноїди, переробка, ціносфери, рідкісноземельні елементи.

Лiтература:

 1. Алексей Горбовский. Ценный шлак. Золошлаковые отходы украинских ТЭС станут коммерческим товаром. Энергобизнес. 2012. № 28/774. С. 21—22.
 2. Золошлаки ДТЕК – продукт, а не відхід – СКМ. URL: http://www.sustainability. scm.com.ua/uk/ about_scm/.../84/ (дата звернення: 03.03.2017).
 3. Європейський союз. Представництво європейської комісії в Україні, Молдові та Білорусі. «Екологічне дослідження». Звіт «Потреби і можливості реального скорочення викидів теплових електростанцій в контексті інтеграції ОЕС України до UCTE», червень 2008 року.
 4. W.G. Thompson, D.Whitlock, J.Bittner, A. Vasiliauskus, and E. Tondu. Commercial separation of unburnt carbon from flyash // Proceedings of 1995 International Ash Utilization Symposium, Sponsore dby Centerfor Applied Energy Researchand the Journal FUEL, Lexington, Kentucky, October 23—25, 1995.
 5. Кудрявый В.В., Котлер В.Р. Использование золошлаковых отходов на зарубежных ТЭС. Энергохозяйство за рубежом. 2012. № 5. С. 17—20.
 6. АSHES From Power Generation UPS. Monograph. Cracow, 2006.
 7. Гаврилов Э.И. Топливно-транспортное хозяйство и золоудаление на ТЭС. Москва: Изд-во «Энергоатомиздат», 1987. С.101—104.
 8. Зырянов В.В., Зырянов Д.В. Зола уноса – техногенное сырье, Москва: Изд-во ООО «ИПЦ «Маска», 2009. С. 13—16, 250—251.
 9. Лантаноїди. URL: http://uk.wikipedia.org (дата звернення 29.01.2018)
 10. Делицын Л.М., Власов А.С. Необходимость новых подходом к использованию золы угольных ТЭ, Теплоенергетика. 2010. № 4. С.53.
 11. Котлер В.Р., Градобоев В.Н. Сухое удаление топочного шлака, Энергохозяйство за рубежом. 2014. № 6. С. 22—24.
 12. Коваль О.Н., Ерошенко В.Г. Анализ технологий и методов утилизации твёрдых продуктов десульфуризации и частиц золы. URL: http://www.ufpk.com.ua/files/p3/analiz.html (дата звернення: 22.12.2017)
 13. Литовкин В.В., Литовкин А.В. Обращение с твердыми отходами угольных ТЭС. Состояние дел и перспективы. Енергетика та Електрифікація. 2012. № 10. С.29—32.
 14. Постановка и решение проблемы. URL: http://zoloplast.do.am/news/postanovka_i_reshenie problemy/2014-10-10-4 (дата звернення: 21.12.2017).
 15. Кривенко П.В., Пушкарева Е.К., Гоц В.И., Ковальчук Г.Ю. Цементы и бетоны на основе топливных зол и шлаков, Киев: Изд-во ООО «ИПК Экспресс-Полиграф», 2012.258 с.
 16. СОУ 42.1-37641918-104:2013. Зола-виносу і суміші золошлакові теплових електростанцій для дорожніх робіт. Технічні умови.
 17. ДБН.В.2.3-4:2015. Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво
 18. ДСТУ-Н Б В.2.3-32:2016. Настанова з улаштування земляного полотна автомобільних доріг.
 19. ВСН 185-75. Технические указания по использованию зол уноса и золошлаковых смесей от сжигания различных видов твердого топлива для сооружения земляного полотна и устройства дорожных оснований и покрытий автомобильных дорог.
 20. ДСТУ Б В.2.7-119-2003. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови.
 21. ТУ У В.2.7-38.1-22927045-001:201Х. Золи-виносу та суміші золошлакові Зміївської теплової електростанції для дорожньо-будівельних робіт. Технічні умови.
 22. ТУ У В.2.7-38.1-22927045-002:201Х. Золи-виносу та суміші золошлакові Трипільської теплової електростанції для дорожньо-будівельних робіт. Технічні умови.
 23. ТУ У В.2.7-38.1-22927045-003:201Х. Золи-виносу та суміші золошлакові Вуглегірської теплової електростанції для дорожньо-будівельних робіт. Технічні умови.
 24. ГБН В.2.3-37641918-554:2013. Шари дорожнього одягу з кам’яних матеріалів, відходів промисловості і ґрунтів, укріплених цементом. Проектування та будівництво.
 25. ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97). Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань. Поправка.
 26. ДСТУ Б В.2.7-72-98 (ГОСТ 8269.1-97). Щебінь і гравій з щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи хімічного аналізу.
 27. EN 450-1. Fly ash for concrete. Definition, specifications and conformity criteria.
 28. EN 450-2 BS EN 450-2:2005. Fly ash for concrete. Conformity evaluation .
 29. ДСТУБ.В.2.7-181:2009. Будівельні матеріали. Цементи лужні. Технічні умови.
 30. ДСТУ Б.В.2.7 – 46-96. Будівельні матеріали. Цементи лужні. Технічні умови.
 31. ДСТУ Б В.2.7-128:2006. Будівельні матеріали. Добавки активні мінеральні та добавки-навповнювачі до цементу. Технічні умови.
 32. ДСТУ Б В.2.7-205:2009. Будівельні матеріали. Золи-виносу теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови.
 33. ДСТУ Б В.2.7-249:2011(ГОСТ 8462-85, MOD). Бетони жаростійкі. Технічні умови.
 34. ДСТУ Б.В.2.7-211:2009. Будівельні матеріали. Суміші золошлакові теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови.
 35. РСН 278-83. Инструкция по изготовлению и применению тяжелых бетонов с использованием зол шлаков и золошлаковых смесей тепловых электростанций.
 36. ДСТУ Б. В.2.7-43-96. Бетони важкі. Технічні умови.
 37. ДСТУ Б В.2.7-176:2008. Будівельні матеріали. Суміші бетонні та бетон. Загальні технічні умови.
 38. ДСТУ Б В.2.7-45:2010. Бетони ніздрюваті. Загальні технічні умови.
 39. ДСТУ Б В.2.7-176:2008 (EN 206-1:2000, NEQ). Будівельні матеріали. Суміші бетонні та бетон. Загальні технічні умови.
 40. ДСТУ Б В.2.7-12-94. Сировина для виробництва пористих заповнювачів. Класифікація.
 41. ДСТУ Б В.2.7-74-98. Крупні заповнювачі природні, з відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Класифікація.
 42. ДСТУ Б.А.1.1-26-94. Відходи промисловості для будівельних виробів. Терміни та визначення.

Скачування:

Повний текст (PDF)