Зміст журналівАналіз ринкових механізмів регулювання викидів парникових газів у світі та їх врахування в існуючих моделях прогнозування розвитку енергетики

Лебідь М.В.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172. м. Київ, 03150, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2018, 1(52):51-58
https://doi.org/10.15407/pge2018.01.051
Рубрика: Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
УДК: 504: 620.9
Надійшла: 14.03.2018
Опубліковано: 30.03.2018

Анотація:

У статті представлено огляд системи торгівлі квотами на викиди парникових газів. Наявний досвід показує, що за умови правильно впровадженої системи торгівля квотами на викиди може бути ефективним, надійним і прозорим інструментом для досягнення економічно ефективних скорочень викидів парникових газів. Водночас досягається мобілізація представників приватного сектору, залучаються інвестиції та активізується міжнародне співробітництво. Найбільша з таких систем діє в Європейському Союзі з 2005 р. Угодою про асоціацію між Україною та ЄС у сфері екологічної безпеки та сталого розвитку передбачено впровадження подібної системи в Україні. В статі надано огляд моделей, що використовуються для моделювання розвитку енергетики, зокрема ціни на викиди. Автор спирається на концептуальний аналіз та на деякі найбільш практичні уроки, отримані станом на сьогодні внаслідок впровадження системи торгівлі квотами на викиди парникових газів у Європейському Союзі та по всьому світі.

Ключовi слова: торгівля, квота, ринкові механізми, парникові гази, ціна, моделі прогнозування.

Лiтература:

 1. Національний кадастр антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів 1990—2016 рр. URL: https://menr.gov.ua/files/docs/Zmina_klimaty/Ukraine_NIR_2018%20project.pdf.
 2. Emissions Trading in Practice: a Handbook on Design and Implementation (Торгівля викидами на практиці: посібник з планування та впровадження). World Bank/PMR, ICAP. 2016 р.
 3. Carbon Market Monitor (Моніторинг вуглецевого ринку). Січень 2017 р.
 4. Ежеквартальный бюллетень ICAP - Новости об основных тенденциях торговли квотами на выбросы парниковых газов, номер 11. – 28.09.2016р. URL: https://icapcarbonaction.com/ru/
 5. European Parliament (2003) Art. 1, Directive EC/87/2003.
 6. Директива Європейського парламенту та ради 2009/29/ЄС, URL: old.minjust.gov.ua/file/33347.docx.
 7. The EU Emissions Trading System (EU ETS), European Union, 2016 URL: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/factsheet_ets_en.pdf.
 8. European Commission (2014): Climate Action-Policies-Auctioning.
 9. European Union Transaction Log (EUTL) URL: http://ec.europa.eu/environment/ets/.
 10. Sandbag, the Brussels and London-based non-profit organisation, offers an in-depth discussion of recent developments in (UK) power-sector emissions. URL: https://sandbag.org.uk/project/european-energy-transition-power-sector-2017/.
 11. ДОДАТОК ХХХ до Глави 6 «Навколишнє природне середовище» Розділу V «Економічне і галузеве співробітництво». URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/ugoda-pro-asociaciyu/30_Annex.pdf.
 12. Система торговли квотами на выбросы парниковых газов: почему это выгодно для бизнеса? URL: https://ckp.in.ua/ru/events/12975.
 13. F. Hedenus, D. Johansson, K. Lindgren. A critical assessment of energy-economy-climate models, 2012.
 14. Orvika Rosnes, Anne-Franziska Sinner, Berit Tennbakk. Handbook of CO2 in Power Systems, 2012.

Скачування:

Повний текст (PDF)