Зміст журналівПрогнозування рівнів споживання ПЕР у переробній промисловості з урахуванням загального структурного потенціалу енергозбереження

Майстренко Н.Ю., канд. техн. наук, https://orcid.org/0000-0002-1757-1665
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172. м. Київ, 03150, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2018, 1(52):32-40
https://doi.org/10.15407/pge2018.01.032
Рубрика: Наукові основи формування та оптимізація паливно-енергетичних балансів
УДК: 620.9.002.8
Надійшла: 12.03.2018
Опубліковано: 30.03.2018

Анотація:

Досліджено рівні споживання ПЕР до 2040 р. з урахуванням потенціалів енергозбереження від внутрішньосекційних змін в енергоємних секціях економіки та потенціали енергозбереження від міжсекційних та внутрішньосекційних структурних змін в економіці. На прикладі секції «Переробна промисловість», як найбільш енергоємної, уточнено потенціал енергозбереження від внутрішньосекційних структурних змін, та розроблено прогноз економічного розвитку та енергоспоживання розділів цієї секції з урахуванням міжсекційних та внутрішньосекційних структурних зрушень. Ці структурні зрушення формують загальний структурний потенціал енергозбереження, а разом з технологічним – повний потенціал енергозбереження. Отримані результати показують необхідність врахування загального структурного потенціалу енергозбереження, оскільки саме розвиток окремих енергоємних виробництв визначає розвиток певного сектору та економіки країни в цілому.

Ключовi слова: загальний структурний потенціал енергозбереження,  міжсекційні, внутрішньосекційні структурні зміни, повний потенціал енергозбереження, прогнозування, паливно-енергетичні ресурси.

Лiтература:

 1. Геєць В.М., Скрипниченко М.І. та ін. Науково-дослідна робота по темі «Чинники і тренди економічного зростання в Україні». Державний реєстраційний № 0114U0041604. Термін НДР: І кв. 2015 р. – ІV кв. 2017 р. Науковий керівник – академік НАН України, д.е.н. Геєць В.М. Відповідальний виконавець – чл.-кор. НАН України, д.е.н, професор Скрипниченко М.І.
 2. URL: http://ua-ekonomist.com/10874-chi-mozhe-promislovst-stati-golovnim-napryamkom-strategchnogo-rozvitku-ukrayini.html
 3. Макропрогноз розвитку економіки України у 2016—2018 рр. Підготовлено ІЕПр НАНУ для Консенсус-прогнозу (грудень 2016 року) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. URL: http://ief.org.ua/
 4. Дейнеко Л.В., Якубовський М.М., Шелудько Е.І. та ін. [за ред. д-ра екон. наук, проф. Л.В. Дейнеко; д-ра екон. наук, проф. М.М. Якубовського]. Промислова політика посткризової економіки: кол. монографія. К.: Ін-т екон. та прогноз. НАН України, 2014. 316 с.
 5. Геєць В.М. Інституційна обумовленість інноваційних процесів у промисловому розвитку України. Економіка України. 2014. № 12(637). С. 4—19.
 6. Скрипниченко М.І. Система макромоделей у програмно-аналітичному інструментарії «Макропрогноз економіки України». Економіст. 2014. № 4. С. 85—96.
 7. Шинкарук Л.В., Барановська І.В., Бобух І.М. та ін. [за ред. Л.В. Шинкарук]. Структурні трансформації в економіці України: динаміка, суперечності та вплив на економічний розвиток: наукова доповідь. К.: ДУ Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2015. 304 с.
 8. Майстренко Н.Ю. Удосконалена чотирьохрівнева методика прогнозування рівнів енергоспоживання з урахуванням структурних зрушень в економіці. Проблеми загальної енергетики. 2017. № 3(50). С. 15—22. https://doi.org/10.15407/pge2017.03.015
 9. Національні рахунки України. Статистичний збірник. 2015, 2016. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
 10. Паливно-енергетичні ресурси України. Статистичний збірник. 2015, 2016. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
 11. Статистичний щорічник України за 2015 рік. К: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство, 2016. 566 с.

Скачування:

Повний текст (PDF)