Зміст журналівНові моделі рівноважних цін в теорії міжгалузевого балансу

Кулик М.М., акад. НАН України, д-р техн. наук, проф.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172. м. Київ, 03150, Україна
Мова: російська, англійська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2018, 1(52):12-23
https://doi.org/10.15407/pge2018.01.012
Рубрика: Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем
УДК: 622.324
Надійшла: 02.03.2018
Опубліковано: 30.03.2018

Анотація:

Детально досліджено властивості моделі, яка масово застосовується у багатьох сучасних публікаціях з теорії міжгалузевого балансу і називається моделлю рівноважних цін. Доведено, що методика отримання моделі рівноважних цін, наведена в [2], є неспроможною. Побудова цієї моделі базується на балансі витрат системи таблиць «витрати-випуск» (input-output), проте сама модель, як доведено в цій статті, в загальному випадку не задовольняє цій умові і дає неправильні результати. Тому модель, наведена в [2], [3] і безлічі інших публікацій, не є моделлю рівноважних цін у системі моделей міжгалузевого балансу, її не можна використовувати в практичних додатках.
Отримано чотири нові моделі, які є системами рівнянь взаємозв’язків між рівноважними цінами і обсягами випуску в одиницях випуску. Дві з них побудовано на основі балансу витрат у структурі таблиць «витрати-випуск», дві інші – на балансі випусків. Матриці моделей мають діагональну форму, зв’язок між показниками різних секторів здійснюється через діагональні елементи, які розраховуються з використанням даних проміжного споживання, витрат і випусків усіх секторів. Усі ці моделі є недовизначеними, і тому при розрахунках рівноважних цін і випусків необхідно задати додаткову інформацію, що не міститься в таблицях «витрати-випуск», як це робиться в [2], [3] і багатьох інших публікацій з цієї проблематики. Представлені нові моделі дають співпадаючі результати, використання кожної з них зумовлюється наявністю вихідних даних або іншими чинниками.

Ключовi слова: рівноважні ціни, випуск, міжгалузевий баланс, матриця, вектор, додана вартість, кінцеве споживання.

Лiтература:

  1. Кулик М. Н. Пересмотр возможностей моделей равновесных цен и выпусков в теории межотраслевого баланса. Проблемы общей энергетики. 2016. № 47. С. 5—22. https://doi.org/10.15407/pge2016.04.005.
  2. Кубонива М. и др. Математическая экономика на персональном компьютере. М.: Финансы и статистика, 1991. С. 179—188.
  3. Картер А. Структурные изменения в экономике США. М: Статистика, 1974. С. 150—191.

Скачування:

Повний текст (PDF)