Зміст журналівБалансово-оптимізаційна модель взаємодії енергетики з паливними галузями ПЕК України з урахуванням європейських екологічних норм

Каплін М.І., канд. техн. наук, Макаров В.М., канд. техн. наук, Білан Т.Р., канд. техн. наук
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172. м. Київ, 03150, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2018, 1(52):5-11
https://doi.org/10.15407/pge2018.01.005
Рубрика: Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем
УДК: 622.338
Надійшла: 09.02.2018
Опубліковано: 30.03.2018

Анотація:

Для вирішення задач оптимізації взаємоузгодженого функціонування енергетики і паливних галузей ПЕК України розроблено балансово-оптимізаційну модель виробничого типу. Модель відрізняється від відомих можливостями співставлення рівнів розвитку паливно-енергетичних секторів економіки з метою гарантованого задоволення вимог енергетичної безпеки держави. Виробництво паливних ресурсів галузями ПЕК, а також їх використання об’єктами генерації електричної і теплової енергії представлено в моделі в межах єдиного підходу технологічними способами Л.В. Канторовича, що забезпечило можливості отримання взаємоузгоджених обсягів потреби на паливо в задачах прогнозування розвитку енергетики. Застосування технологічного способу багатопродуктової моделі виробничого типу дозволило врахувати утворення забруднювачів оточуючого середовища, як побічних продуктів технологій виробництва електричної і теплової енергії, що надає можливості оцінки заходів, спрямованих на поступове досягнення екологічних норм європейського законодавства.

Ключовi слова: енергетика, органічне паливо, модель виробничого типу, технологічний спосіб, екологічні норми.

Скачування:

Повний текст (PDF)