Зміст журналівВисокоефективна теплообмінна поверхня для плівкових процесів

Дубровський В.В., канд. техн. наук, ст. наук. співр.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172. м. Київ, 03150, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2017, 3(50):68-73
https://doi.org/10.15407/pge2017.03.068
Рубрика: Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
УДК: 536.24
Надійшла: 12.09.2017
Опубліковано: 17.10.2017

Анотація:

Пропонується для впровадження нова профільована поверхня зі сферичними лунками, яка характеризується високоефективною тепловіддачею від стікаючої по ній плівки рідини до оточуючого повітря. Така поверхня може бути використана для теплообмінних апаратів контактного типу. Дані базуються на проведених експериментальних дослідженнях теплообміну фаз вода – повітря на поверхнях з лунками різного розміру. Знайдено оптимальні геометричні характеристики поверхні, на якої досягається найбільш інтенсивна тепловіддача від плівки рідини до повітря. Приведено узагальнюючі залежності, які дозволяють розрахувати ефективний коефіцієнт тепловіддачі, який відображає сумарний ефект теплообміну плівки води з повітрям за рахунок конвекції та випаровування рідини.
Наведено приклад використання теплообмінної поверхні у ролі зрошувача плівкових градирень, приведено перелік недоліків, що супроводжують типові енергетичні баштові плівкові градирні та приведено низку переваг профільованого зрошувача у порівнянні з гладким за ефективністю охолодження води.

Ключовi слова: профільована поверхня, тепловіддача, плівкові процеси.

Лiтература:

  1. Дубровский В.В., Подвысоцкий А.М., Шрайбер А.А. Экспериментальное исследование теплообмена пленки жидкости, стекающей по профилированной поверхности, с воздухом. Проблеми загальної енергетики. 2009. № 19. С. 39—45.
  2. Дубровский В.В., Подвысоцкий А.М. Возможности повышения эффективности работы пленочных градирен при использовании оросителей с профилированной поверхностью. Проблеми загальної енергетики. 2011. Вип. 1 (24). С. 40—45.
  3. Леонтьев А.И., Олимпиев В.В. Теплофизика и теплотехника перспективных интенсификаторов теплообмена (обзор). Энергетика. РАН (Известия АН). 2011. № 1.
  4. Дубровський В.В., Підвисоцький О.М., Гришук М.С., Неділько А.П. Тепловіддача на профільованих поверхнях промислових плівкових градирень. Проблеми загальної енергетики. 2014. Вип. 3 (38). С. 50—56.
  5. Шрайбер А.А., Дубровский В.В., Подвысоцкий А.М. Обобщение опытных данных по теплообмену пленки жидкости, стекающей по гладким и профилированным поверхностям, с воздухом. Промышленная теплотехника. 2010. Т. 32, № 4. С. 21—27.
  6. Пономаренко В.С., Арефьев Ю.И. Градирни промышленных и энергетических предприятий. Москва. Энергоатомиздат. 1998. 372 с.

Скачування:

Повний текст (PDF)