Зміст журналівОцінка ефективності функціонування локального ринку теплової енергії

Дешко В.І., д-р техн. наук, проф.,
Замулко А.І., канд. техн. наук, доц.,
Карпенко Д.С.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", пр. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2017, 3(50):41-49
https://doi.org/10.15407/pge2017.03.041
Рубрика: Оптимізація розвитку та управління функціонуванням енергетичних систем
УДК: 644.1
Надійшла: 19.09.2017
Опубліковано: 17.10.2017

Анотація:

В даній статті розглянуто технологічні принципи функціонування системи теплопостачання в Україні.
Визначено, що необхідність створення ринку теплової енергії можна обґрунтувати невирішеними проблемами в частині неповного використання надлишкових ресурсів та територіального потенціалу України, а також відсутністю конкурентних умов у сфері теплопостачання.
Метою роботи є визначення рівня ефективності теплопостачання при створенні локального ринку теплової енергії на основі імітаційної моделі при заданих обсягах споживання теплової енергії, кількості виробників в системі та обмежень в частині можливості входу в ринок.
У висновках визначено оптимальні умови функціонування ринку теплової енергії при визначених параметрах кількості виробників та об’єму споживання теплової енергії.

Ключовi слова: ринок теплової енергії, система теплопостачання, модель, тариф на теплову енергію.

Лiтература:

 1. Карпенко Д.С., Дешко В.І. Побудова ефективної моделі ринку теплової енергії в реаліях України. Енергетика та електрифікація, 2016, №2 (390). С. 18—23.
 2. Про теплопостачання. Закон України від 02.06.2005 № 2633-ІV з поточною редакцією від 01.01.2016 р. : URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2633-15/page (дата звернення: 06.09.2017).
 3. Семенов В.Г. Оценка возможности организации конкуренции в системах теплоснабжения URL: http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=316 (дата звернення: 15.08.2017).
 4. Люльчак З.С., Хтей Н.І., Акімова Л.М. Засади формування конкурентних відносин на регіональних ринках теплової енергії системи централізованого теплопостачання. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2008. № 623. C. 137—142.
 5. Гелетуха Г.Г. Стан та перспективи розвитку біоенергетики в Україні. Перспективи впровадження конкурентного ринку теплової енергії. URL: http://uabio.org/img/files/Events/pdf/b4e-conf-geletukha-20-09-2016-ua.pdf (дата звернення: 10.09.2017).
 6. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Баштовий А.І. Аналіз моделей функціонування сектору централізованого теплопостачання країн Європейського Союзу. Частина 1. Промислова теплотехніка, 2016. Т. 38. № 4. С. 63—70.
 7. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Баштовий А.І. Аналіз моделей функціонування сектору централізованого теплопостачання країн Європейського Союзу. Частина 2. Промислова теплотехніка. 2016. Т. 38. № 5. С. 78—85.
 8. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Баштовий А.І. Аналіз тарифоутворення у секторі централізованого теплопостачання країн Європейського Союзу. Аналітична записка No 14 Біоенергетичної асоціації України. 2016. URL: http://www.uabio.org/img/files/docs/position-paper- uabio-14-ua.pdf (дата звернення: 07.09.2017).
 9. Зябкин А.С. Рынок тепловой энергии и его специфика в классических и современных концепциях рыночных отношений. БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2011. № 3 (16).
 10. Семенов В.Г. Опыт Польши в теплоснабжении – урок для России. Новости теплоснабжения. № 9 (25), сентябрь. 2002. С. 8—15.
 11. Башмаков И.А., Папушкин В.Н. Проблемы теплоснабжения и необходимость разработки программ развития, модернизации и реабилитации систем теплоснабжения. Сантехника, Отопление, Кондиционирование, 2005. № 4. C. 56—62.
 12. Малафеев В.А. К вопросу о едином закупщике в теплоснабжении. НП «Российское теплоснабжение». Новости теплоснабжения. 2004, № 11. С. 21—25.
 13. Папушкин В.Н. Радиус теплоснабжения. Хорошо забытое старое. Новости теплоснабжения. № 9 (25), сентябрь. 2010. С.44—49.
 14. Папушкин В.Н., Полянцев С.О., Щербаков А.П., Храпков А.А. Методика расчета радиуса эффективного теплоснабжения для схем теплоснабжения URL: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=1601 (дата звернення: 12.09.2017).
 15. Шевцов А.І., Бараннік В.О., Земляний М.Г., Ряузова Т.В. Стан та перспективи реформування системи тепло забезпечення в Україні. Аналітична доповідь. URL: http://www.db.niss.gov.ua/docs/energy/Teplozabezpechennya.pdf (дата звернення: 03.06.2017).
 16. Брич В., Федірко М., Янік І. Організаційно-економічні передумови реінженірінгу бізнес-процесів на ринку комунальної теплоенергетики України. Вісник Тернопільского національного економічного університету. № 2. 2016. С. 7—19.
 17. Демина О.В. Рынки тепловой энергии:тенденции пространственной организации. Пространственная экономика. 2016. № 4. С. 33—60.
 18. Гаврикова А.О. Критический анализ функционирующей модели энергетического рынка Украины. URL: vestnik.kpi.kharkov.ua/files/vestnik/2011/39/2_39_2011.pdf (дата звернення: 15.09.2017).
 19. Долматов И.А., Панова М., Дробыш И. Анализ возможных последствий и проблем внедрения новой модели рынка тепловой энергии. Энергорынок. № 3 (128). 2015. С.57—66.
 20. Роберт С. Пиндайк, Дэниел Л. Рубинфельд, Микроэкономика. 2001. Санкт-Петербург: Дело.

Скачування:

Повний текст (PDF)